Hướng dẫn cài đặt hệ thống VoIP VoIPswitch

Loading...
Các điều hành hỗ trợ bao gồm tất cả các phiên bản của Microsoft Windows 2000, 2003 và XP. Nền tảng phần cứng nên được lựa chọn trên cơ sở của các loại hình và quy mô của công ty được thực hiện. Bảng bên dưới mô tả phần cứng được đề nghị cho hệ thống VoIPSwitch. (Xem bài trước: Hệ thống VoIP VoIPswitch)
1. Yêu cầu phầm cứng
số lượng cuộc gọi
CPU
RAM
HDD
30
Pentium IV 2 GHz
512 MB
50 GB
120
Pentium IV 2.8 GHz
1 GB
50 GB
500
Xeon Pentium IV 2.4 GHz
1 GB
80 GB
1000
Dual Xeon Pentium IV 2.8 GHz
2 GB
80 GB
2. Yêu cầu phần mềm
• VoIPSwitch
• MySQL Server
• Microsoft .NET Framework 2.0
Hệ thống khuyến nghị để thực hiện quá trình cài đặt theo thứ tự sau:
• Cài đặt Microsoft .NET Framework 2.0.
• Cài đặt MySQL server .
• Cài đặt phần mềm VoIPSwitch.
• Cấu hình kết nối đến MySQL server.
• Tạo cơ sở dữ liệu cho VoIPswitch.
3. Cài đặt VoIPSwitch
Chạy file setup VoIPSwitch đã tải về. Đầu tiên nó yêu cầu hệ thống cần phải có Microsoft .NET Framework 2 mới có thể tiếp tục quá trình cài đặt
Hướng dẫn cài đặt hệ thống VoIP VoIPswitch
Hình 1: Bắt đầu quá trình cài đặt VoIPSwitch

Để các thiết lập mặc định và nhấp vào nút Next.
Hướng dẫn cài đặt hệ thống VoIP VoIPswitch
Hình 2: Chọn thư mục cài đặt VoIPSwitch
Hình 4.3: Kết thúc quá trình cài đặt VoIPSwitch
• Cấu hình VoIPSwitch kết nối đến MySQL
Thứ nhất, khởi động VoIPSwitch Manager (VSM) có thể được tìm thấy trong nhóm các chương trình VoIPSwitch.
Thông báo lỗi sau (access denied to database) sẽ xuất hiện :
Hình 4.4: Lỗi kết nối đến cơ sở dữ liệu của VoIPSwitch
Nhấp OK và sau đó, trên một cửa sổ khác, bấm vào Yes để đi đến trang cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu.
Trong trường Password, nhập mật khẩu được đưa ra trong quá trình cài đặt cấu hình của MySQL Community Server (nó đã được thiết lập cho người dùng root).Nhấp vào nút Test connection and accessibility để kiểm tra quá trình kết nối đến MySQL.
Hình 4.5: kiểm tra quá trình kết nối đến MySQL
Nhấp vào nút Yes để tạo ra cơ sở dữ liệu mới.Sau một thời gian công việc sẽ được hoàn thành. Nhấp vào Close.
Đến đây coi như quá trình cài đặt VoIPSwitch và kết nối VoIPSwitch đến MySQL coi như đã hoàn tất. Khởi động VoIPSwitch :
Hướng dẫn cài đặt hệ thống VoIP VoIPswitch
Hình 4.6: Giao diện khởi động VoIPSwitch
4. Tìm hiểu cơ bản VoIPSwich
• Cửa sổ Calls cho thấy các cuộc gọi mới nhất thông qua VoIPSwitch server.
• Cửa sổ Users cho thấy người dùng hiện tại đang kết nối sẽ xuất hiện trong màu xanh và những người sử dụng bị ngắt kết nối màu đỏ. Mở rộng mỗi dòng, chúng ta sẽ thấy các cuộc gọi được thực hiện bởi mỗi người dùng.
• Cửa sổ Registered Clients cho thấy người sử dụng đăng ký gatekeeper VoIPSwitch. Giống như khách hàng h323 và SIP đăng ký với người dùng và mật khẩu.
• Cửa sổ Gatekeeper cho thấy gatekeepers mà VoIPSwitch được đăng ký. Sau khi chúng ta tạo các gatekeeper mới hoặc thay đổi cài đặt tồn tại trong VPSConfig -> GK/Registrar nó sẽ xuất hiện ở đây.
• Cửa sổ Logs cho thấy tất cả các sự kiện lớn và báo động trong VoIPSwitch.
Loading...
Chuyên mục: , ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận