Hệ thống VoIP VoIPswitch

Loading...

Tổng quát

          VoIPSwitch là một nền tảng cho phép để thực hiện các loại hình thoại qua dịch vụ VoIP, với sự chia sẻ, quản lý giao diện đồng bộ. Các tính năng phân biệt của nền tảng này là việc triển khai thực hiện tích hợp hệ thống thanh toán kết hợp với cơ sở dữ liệu MS SQL hoặc MySQL.
Hệ thống VoIP VoIPswitch

          Phần mềm VoIPSwitch bao gồm các module sau đây :
·   VoIPSwitch manager : quản lý các phần chính của ứng dụng. Nó cho phép để giám sát Toàn bộ các lưu lượng truy cập. Ngoài tình trạng kết nối hiện nay và các loại hình đăng nhập của khách hàng, nó cũng trình bày một số thông tin thêm về các quy trình được diễn ra.
·   VoIPSwitch Config : quản lý giao diện. Đây là một công cụ cấu hình cho toàn hệ thống. Nó có một số tính năng cho phép để quản lý thanh toán cước phí của khách hàng và phân tích lưu lượng truy cập thông tin trên cơ sở dữ liệu thống kê.
·   Web CDR : mô-đun cho phép các khách hàng để kiểm tra xem tài khoản hiện thời và tình trạng trong lịch sử của những cuộc gọi được thực hiện. Có một khả năng xuất dữ liệu vào tập tin.
·   PC to Phone Client : SoftPhone dựa trên  chuẩn g723.1.
·   Webphone : SoftPhone có thể được khởi động trực tiếp từ trang web.
·   Callback Client : phần mềm của khách hàng mà cho phép để bắt đầu cuộc gọi giữa hai máy điện thoại.
·   Webcallback : khách hàng bản khởi xướng cuộc gọi trực tiếp từ trang web.
·   SMS callback : mô-đun dùng hợp tác với các nhà điều hành SMS. Nó cũng cho phép để tạo số lượng truy cập cho các dịch vụ tin nhắn SMS bằng cách sử dụng điện thoại di động.
·   IVR module : mô-đun chịu trách nhiệm về phát lại các thông tin đã cấu hình vd: số dư tài khoản hoặc IP PBX.
·   Online Shop : mô-đun cho phép để thực hiện thanh toán bằng cách sử dụng thẻ tín dụng hoặc dịch vụ Paypal.
·   Reseller.s module : hệ thống dựa trên trang web mà cho phép để tạo ra các tài khoản người sử dụng, quản lý chung, các ban quản lý, và phân tích các thông tin trên được lưu lượng truy cập diễn ra ..vv..

Lợi thế của hệ thống quản lý VoIPSwitch

·   Đơn giản hóa các quy trình quản trị và thay đổi cấu hình mạng của Thiết bị VoIP. Thống nhất thiết bị hỗ trợ giao thức khác nhau
·   Quản lý tập trung và quá trình định tuyến lưu lượng truy cập VoIP Tập trung.
·   Hiện, ẩn trong cấu trúc mạng từ các bên thứ ba, nếu cần thiết

·   Sử dụng khả năng triển khai thực hiện các dịch vụ giá trị gia tăng như: thẻ gọi điện thoại hệ thống, IP PBX, gọi hệ thống bằng cách sử dụng thêm gói phần mềm VoIPSwitch
Bài tiết theo: Hướng dẫn cài đặt
Loading...
Chuyên mục: ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận