Cấu hình dịch vụ Fax trên Asterisk

Loading...
Theo dõi bài viết trước: Cấu hình A2billing
1. Cài đặt
Để cho dịch vụ Fax hoạt động được trên Asterisk ta cần phải cài đặt các gói phần mềm cần thiết:
• sendEmail
• spandsp
• postfix
Sau khi cài đặt các gói phần mềm cần thiết,ta phải Register dịch vụ Fax trên Asterisk.Ta sử dụng các lệnh sau
# cd /root
# wget http://downloads.digium.com/pub/register/x86-32/register
# chmod 500 /root/register
# /root/register
Sau đó nhập key vào để register dịch vụ Fax trên Asterisk
2. Cấu hình Fax
Module Fax bao gồm các tab nhỏ sau
• Vitual Fax:là nơi tạo các vitual fax và dùng send Fax
• Fax Master:dùng để đăng ký mail của người quản lý
• Fax Client:nơi dùng của nhân viên
• Fax Viewer:nơi xem các bản ghi nhớ lịch sử Fax
• Email Template:mẫu email dùng để gửi đến địa chỉ đã được đăng ký để quản lý hệ thống Fax
Đầu tiên ta tạo ra một Vitual Fax.Vào tab Vitual Fax và chọn New vitual Fax:
Cấu hình dịch vụ Fax trên Asterisk
Tạo mới một vitual Fax

Để gửi Fax ta chọn tab Vitual Fax và chọn Send Fax. Ta chọn máy Fax và điền vào số Fax cần gửi sau đó nội dung và gửi Fax
Gửi Fax
Loading...
Chuyên mục: ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận