Tiêu chuẩn của bản Word - thực tập, khóa luận văn tốt nghiệp

Loading...
Nhiều vấn đề thắc mắc được nhiều bạn quan tâm đó là tiêu chuẩn của bài thực tập, luận văn, khóa luận tốt nghiệp. Tiêu chuẩn của văn bản Word được trình bày như thế nào? Khi làm 1 đề tài có quy củ như luận văn thì các bạn sẽ được thầy giáo hướng dẫn đưa ra tiêu chuẩn quy định trình bày, trong đó có sẵn quy định trình bày của Word.
Tieu chuan ban Word trinh bay khoa luan tot nghiep, cách làm khóa luận tốt nghiệp chuẩn

- Ở đây mình đưa ra cái tiêu chuẩn chung nhất cho cá mẫu trình bày. Tuy nhiên ở những lĩnh vực khác nhau chúng ta cũng có những hình thức trình bày khác nhau (hình thức trình bày đó được hướng dẫn bởi giáo viên đưa đề tài)


·         Khóa luận phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị. Nội dung phân thành các chương.
·         Font chữ Unicode: Times New Roman, kích thước(size) 13pt.
·         Dãn dòng (line spacing) đặt ở chế độ 1.5 lines.
·         Lề trên 3 cm, lề dưới 3.5 cm, lề trái 3.5 cm, lề phải 2 cm. Đánh số trang ở giữa bên dưới.
·         Các bảng biểu trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang.
·         Số thứ tự của các chương, mục được đánh số bằng hệ thống số Ả-rập, không dùng số La mã. Các mục và tiểu mục được đánh số bằng các nhóm hai hoặc ba chữ số, cách nhau một dấu chấm: số thứ nhất chỉ số chương, chỉ số thứ hai chỉ số mục, số thứ ba chỉ số tiểu mục. Ví dụ:
Chương 3 …
                        3.1. …
                                    3.1.1. …
                                    3.1.2. …
                        3.2. …
·        Qui ước ghi tài liệu tham khảo:
o   Đánh số thứ tự tài liệu tham khảo theo thứ tự từ điển.
o   Bài đăng tạp chí: Tên tác giả, tên bài báo, tên tạp chí, tập, số, năm và các trang.
o   Ví dụ: Kumar S, Superconvergence of a ..., IMA Journal of Numerial Analysis (7), 1987, pp. 313 - 325.
o   Bài báo cáo hội nghị: Tên tác giả, Tên bài báo, Tên hội nghị, tên tuyển tập các báo cáo, nơi và thời gian tổ chức các trang. Ví dụ: B.K. Paradopop, Fuzzy sets and fuzzy realational structures as Chu spaces, Proceedings of the First International Workshop on ..., Thessaloniki, Greece, Oct. 16-20, 1998, pp….
o    Sách: Tên tác giả, tên sách, lần xuất bản, nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản. Ví dụ: A.N.Tikhonov, Solutions of Ill-Posed Problems, Willey, NewYork, 1997.


Loading...
Chuyên mục: , , , ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận