Cập nhật mục lục tự động trong Word 2007, 2003, 2010, 2013

Loading...
Làm thế nào để cập nhật mục lục tự động trong Word? Xin hướng dẫn cách cập nhật mục lục tự động trong Word 2007?
Những vấn đề xoay quanh đến việc cập nhật mục mục tự động khi đã được các bạn tạo ra. Ở bài viết này mình hướng dẫn các bạn cách updates mục lục trên Word 2007, các phiên bản office word 2010, 2013 thì các bạn làm hoàn toàn với thao tác tương tự. Với word 2003 thì các bạn tìm trên menu khó khăn hơn chút :)
Updates Table word 2007, 2010 2013, 2003
Sau khi đã tạo ra bảng mục lục cho tài liệu, có thể bạn phải duy trì nó. Bảng mục lục sẽ tự động cập nhật khi tài liệu được mở; và còn hay hơn nữa khi nó cũng tự cập nhật bất cứ khi nào bạn thêm tên chương hoặc tiêu đề mới vào và làm thay đổi số trang của tài liệu. Chỉ cần thực hiện 2 bước sau:
Bạn cập nhật mục lục bằng cách Click vào tab References và sau đó chọn Update Table trong nhóm Table of Contents. Khi cập nhật bảng mục lục bạn sẽ được hỏi rằng bạn muốn cập nhật toàn bộ mục lục hay chỉ muốn điều chỉnh số trang. Chọn điều chỉnh số trang nếu bạn thêm nội dung làm tăng số trang trong tài liệu mà không thêm tiêu đề nào mới, còn nếu bạn thêm hoặc thay đổi nội dung tiêu đề thì nên chọn Update entire table.
Bạn nên tránh việc sửa chữa trực tiếp vào bảng mục lục, vì nếu bạn đã từng cập nhật bảng mục lục thì bạn sẽ mất dữ liệu đã thay đổi. Để thay đổi nội dung trong bảng mục lục, thì hãy chỉnh sửa trên tài liệu, chứ không sửa trực tiếp trên bảng mục lục, sau đó click Update Table.

Loading...
Chuyên mục: , , , ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận