Ảnh bìa Facebook cho cặp đôi chia tay - Cover FB timeline

Loading...
Bộ sưu tập những hình ảnh bìa Facebook cho cặp đôi chia tay dưới đây dùng để nói lên tâm trạng của những tình yêu khi đã chia tay nhau. Cover này không mấy khi được chào đón nhưng trong cuộc sống có rất nhiều lý do để 2 người yêu nhau vẫn phải chia tay. Tình cảm và tình cảm @@ đau đầu lắm, xem cover FB timeline thôi :). Tất cả ảnh bìa đã được thiết kế theo chuẩn cover kích thước 851x315
Xem thêm: Ảnh bìa Facebook cho cặp đôi đang yêu - Cover FB timeline
Cặp 1: Đừng gieo cho anh hy vọng vì từ đầu em vốn dĩ biết rằng mình không thể bên nhau
Ảnh bìa Facebook cho cặp đôi chia tay - Cover FB timeline, Đừng gieo cho anh hy vọng vì từ đầu em vốn dĩ biết rằng mình không thể bên nhau
Ảnh bìa Facebook cho cặp đôi chia tay - Cover FB timeline, Đừng gieo cho anh hy vọng vì từ đầu em vốn dĩ biết rằng mình không thể bên nhau

Cặp 2:  Nơi ấy còn chút bình yên nào cho anh
Ảnh bìa Facebook cho cặp đôi chia tay - Cover FB timeline, Nơi ấy còn chút bình yên nào cho anh

Ảnh bìa Facebook cho cặp đôi chia tay - Cover FB timeline, Nơi ấy còn chút bình yên nào cho em

Cặp 3: Nhìn anh hạnh phúc bên ai là lúc thật khó để em không phải là em 'Vượt Qua'
Ảnh bìa Facebook cho cặp đôi chia tay - Cover FB timeline, Nhìn anh hạnh phúc bên ai là lúc thật khó để em không phải là em 'Vượt Qua'

Ảnh bìa Facebook cho cặp đôi chia tay - Cover FB timeline, Nhìn anh hạnh phúc bên ai là lúc thật khó để em không phải là em 'Vượt Qua'

Cặp 4: Góc phố nhỏ có mình đơn độc thế - Bỗng rộng dài khi nỗi nhớ mênh mang
Ảnh bìa Facebook cho cặp đôi chia tay - Cover FB timeline, Góc phố nhỏ có mình đơn độc thế - Bỗng rộng dài khi nỗi nhớ mênh mang

Ảnh bìa Facebook cho cặp đôi chia tay - Cover FB timeline, Góc phố nhỏ có mình đơn độc thế - Bỗng rộng dài khi nỗi nhớ mênh mang

Cặp 5: Bỏ rơi
Ảnh bìa Facebook cho cặp đôi chia tay - Cover FB timeline, Bỏ rơi

Ảnh bìa Facebook cho cặp đôi chia tay - Cover FB timeline, Bỏ rơi

Cặp 6: Trái tim khi đã đông cứng trong vết gió thời gian một va chạm nhỏ nhoi cũng đủ làm vỡ vụn
Ảnh bìa Facebook cho cặp đôi chia tay - Cover FB timeline, Trái tim khi đã đông cứng trong vết gió thời gian một va chạm nhỏ nhoi cũng đủ làm vỡ vụn

Ảnh bìa Facebook cho cặp đôi chia tay - Cover FB timeline, Trái tim khi đã đông cứng trong vết gió thời gian một va chạm nhỏ nhoi cũng đủ làm vỡ vụn

Cặp 7: Cô đơn đâu phải chỉ là những khi 1 mình
Ảnh bìa Facebook cho cặp đôi chia tay - Cover FB timeline, Cô đơn đâu phải chỉ là những khi 1 mình

Ảnh bìa Facebook cho cặp đôi chia tay - Cover FB timeline, Cô đơn đâu phải chỉ là những khi 1 mình

Cặp 8: Em về lại nơi ấy đoạn đường ngày xưa và em chợt nhận ra anh chỉ là một giấc mơ
Ảnh bìa Facebook cho cặp đôi chia tay - Cover FB timeline, Em về lại nơi ấy đoạn đường ngày xưa và em chợt nhận ra anh chỉ là một giấc mơ

Ảnh bìa Facebook cho cặp đôi chia tay - Cover FB timeline, Em về lại nơi ấy đoạn đường ngày xưa và em chợt nhận ra anh chỉ là một giấc mơ

Cặp 9: Hãy quên em đi anh như quên một giấc mơ dù đời thật mong manh cơn mơ quá dài
Ảnh bìa Facebook cho cặp đôi chia tay - Cover FB timeline, Hãy quên em đi anh như quên một giấc mơ dù đời thật mong manh cơn mơ quá dài

Ảnh bìa Facebook cho cặp đôi chia tay - Cover FB timeline, Hãy quên em đi anh như quên một giấc mơ dù đời thật mong manh cơn mơ quá dài

Cặp 10: QUAY ĐẦU Nhìn lại những điều đã đi qua 
Ảnh bìa Facebook cho cặp đôi chia tay - Cover FB timeline, QUAY ĐẦU Nhìn lại những điều đã đi qua

Ảnh bìa Facebook cho cặp đôi chia tay - Cover FB timeline, QUAY ĐẦU Nhìn lại những điều đã đi qua

Cặp 11: Ta như người trong màn đêm cố bước tìm kiếm một ngọn nến trong tâm hồn cô đơn
Ảnh bìa Facebook cho cặp đôi chia tay - Cover FB timeline, Ta như người trong màn đêm cố bước tìm kiếm một ngọn nến trong tâm hồn cô đơn

Ảnh bìa Facebook cho cặp đôi chia tay - Cover FB timeline, Ta như người trong màn đêm cố bước tìm kiếm một ngọn nến trong tâm hồn cô đơn

Cặp 12: Anh song song em nhưng không cùng lối
Ảnh bìa Facebook cho cặp đôi chia tay - Cover FB timeline, Anh song song em nhưng không cùng lối

Ảnh bìa Facebook cho cặp đôi chia tay - Cover FB timeline, Anh song song em nhưng không cùng lối

Cặp 13: Hy vọng anh vẫn giữ riêng anh chẳng đánh rơi phút nào
Ảnh bìa Facebook cho cặp đôi chia tay - Cover FB timeline, Hy vọng anh vẫn giữ riêng anh chẳng đánh rơi phút nào

Ảnh bìa Facebook cho cặp đôi chia tay - Cover FB timeline, Hy vọng anh vẫn giữ riêng anh chẳng đánh rơi phút nào


Cặp 14: Sẽ không ai làm anh khóc được ngoài em
Ảnh bìa Facebook cho cặp đôi chia tay - Cover FB timeline, Sẽ không ai làm anh khóc được ngoài em

Ảnh bìa Facebook cho cặp đôi chia tay - Cover FB timeline, Sẽ không ai làm anh khóc được ngoài em

Cặp 15: Run đôi vai anh đau ngày nào bước đi
Ảnh bìa Facebook cho cặp đôi chia tay - Cover FB timeline,  Run đôi vai anh đau ngày nào bước đi

Ảnh bìa Facebook cho cặp đôi chia tay - Cover FB timeline,  Run đôi vai anh đau ngày nào bước đi

Cặp 16: Một đời người phải khóc bao nhiêu lần thì nước mắt thôi rơi ? một đời người phải rơi bao nhiêu lệ thì trái tim thôi tan vỡ HOA RƠI
Ảnh bìa Facebook cho cặp đôi chia tay - Cover FB timeline, Một đời người phải khóc bao nhiêu lần thì nước mắt thôi rơi ? một đời người phải rơi bao nhiêu lệ thì trái tim thôi tan vỡ HOA RƠI

Ảnh bìa Facebook cho cặp đôi chia tay - Cover FB timeline, Một đời người phải khóc bao nhiêu lần thì nước mắt thôi rơi ? một đời người phải rơi bao nhiêu lệ thì trái tim thôi tan vỡ HOA RƠI


Loading...
Chuyên mục: , ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận