Hướng dẫn: Header và Footer trong Word 2007, 2003, 2010, 2013

Loading...
Trên các phiên bản của Office, giao diện luôn được thay đổi đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng. Ở phiên bản được đa số người dùng hiện nay MS office 2007, giao diện được tối ưu để cho người sử dụng dễ dàng hơn với thao tác so với office 2003.
- Trong bài viết này tôi hướng dẫn các bạn cách tùy chỉnh header và footer trong word 2007. Các phiên bản word 2003, word 2010, word 2013 các bạn có thể làm tương tự.
1. Căn bản về Header và Footer
a. Thêm vào số trang - Đánh dấu số trang
header va footer trong Word 2007
Số trang (Page numbers) là sử dụng thông thường nhất của Header hoặc Footer, vì nó thật sự cần thiết cho tài liệu. Để đánh dấu số trang vào tài liệu ta làm như sau:
1. Trên Tab Insert, trong nhóm Header & Footer, chọn Page Number.
2. Chọn nơi mà số trang xuất hiện, ví dụ như trên, dưới, ở giữa...
3. Sau đó chọn kiểu con số trong thư viện.
Số trang được áp dụng trong suốt tài liệu và chúng cũng được thay đổi nếu bạn xóa hay thêm vào số trang trong tài liệu.
b. Thêm vào ngày tháng hiện tại trong Word
header va footer trong word 2007
Một vài Headers và Footers có sẵn trong thư viện bao gồm một Text Area (khu vực chèn văn bản) đặc biệt cho việc chèn ngày giờ. Nhưng bạn cũng có thể chèn ngày giờ hiện tại độc lập với Headers và Footers. Cách làm như sau:
1. Click Header hoặc Footer nơi bạn muốn ngày giờ xuất hiện trên tài liệu.
2. Trong nhóm Insert, chọn Date & Time.
3. Chọn một loại định dạng ngày giờ. Bạn có thể chọn ngày hoặc giờ hoặc chọn cả hai.
4. Chọn Update Automatically trong ô chọn.
Ngày giờ hiện tại sẽ cho bạn biết bất khi nào bạn mở tài liệu ra. Bạn cũng có thể cập nhật khi file được mở và điều chỉnh lại trước khi in ấn.
c. Thêm tên file và đường dẫn đến file
Một kiểu Headers hoặc Footers thông thường khác là thêm tên cho tài liệu và đường dẫn đến nơi tài liệu được lưu trữ. Để chèn thông tin này một lần nữa bạn phải sử dụng Field (trường nội dung).

header va footer trong word 2010
Hãy làm theo cách hướng dẫn sau:
1. Trong nhóm Insert, click Quick Parts và chọn Field.
2. Trong hộp Field, under Field names, chọn FileName.
3. Click vào ô chọn Add path to filename.
Field FileName cho bạn cách cập nhật đường dẫn một cách tự động nếu bạn di chuyển tài liệu đi nơi khác.
d. Xóa bỏ header hoặc footer
header va footer trong word 2010
Bạn được chuyển một tài liệu và bạn cảm thấy cần xóa bỏ nội dung của Header hay Footer.
1. Giả sử một thông tin ở Footer, chẳng hạn đường dẫn của tài liệu không còn cần thiết.
2. Trong nhóm Header & Footer, chọn Footer.
3. Chọn Remove Footer.
Số trang và Header cũng có chứa lệnh Remove với tác dụng tương tự.
-----------------------------------------
Trong từng phần tài liệu khác nhau, chúng ta có cách bố trí, sắp đặt header và footer khác nhau.
Để tùy chỉnh header và footer cho từng phần trong word các bạn đọc bài viết Header và footer cho từng phần trong Word
Lưu ý: Các phiên bản Office word 2003, 2010, 2013 hoàn toàn có lựa chọn tương tự
!
Nguồn tài liệu
Tìm hiểu MS office word 2007


Loading...
Chuyên mục: , , , ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận