Header và footer cho từng phần trong word 2007

Loading...
1. Tạo ra nhiều loại header và footer trong cùng một tài liệu
Bạn có một tài liệu nhiều phần và bạn muốn tạo ra nhiều loại Header và Footer tương ứng với từng phần. Hình minh họa bên trên cho biết từng phần tài liệu sẽ có Header và Footer khác nhau.
header va footer cho tung phan trong Word 2007 2003 2010 2013
Với trang bìa bạn sẽ không cần số trang cũng như Header và Footer.
Đối với các phần đầu, chẳng hạn như Mục Lục, Header và Footer nên thể hiện sao cho người đọc biết đây chưa phải là nội dung chính.
Với các chương, Header và Footer lúc này rất cần thiết để định hướng cho người đọc, nhắc cho họ biết mình đang xem phần nào và ai là tác giả.
Bạn đã biết một điểm tiện dụng của Header và Footer là chỉ cần tạo một lần và có thể dùng xuyên suốt cả tài liệu. Nhưng với một tài liệu có nhiều phần bạn cần nhiều quyền kiểm soát Header và Footer hơn.
Phải làm như thế nào?
2.Tạo ra thành những phần khác nhau
Nếu tài liệu có nhiều phần bạn muốn tạo ra nhiều loại Header và Footer đi với từng phần, điều đầu tiên cần làm là tạo ra section breaks (ngắt đoạn) giữa từng phần của tài liệu.
header va footer trong word cho tung phan tai lieu
Một section break cho phép tạo ra một một cách trình bày duy nhất cho các
trang trong phần đó. Với một cách trình bày (layout) được thiết lập, bạn có thể tạo
Header và Footer theo cách bạn muốn cho từng phần (section).
3. Cách phân chia từng section

header va footer cho tung phan trong Word 2007 2003 2010 2013
Bạn chèn section break trong phần chính của tài liệu, chứ không phải bất cứ nơi nào trong không gian header và footer. Chính vì vậy, bạn phải đóng màn hình làm việc của Header và Footer trước khi thực hiện các bước sau đây:
1. Chỉ con trỏ nơi bạn muốn bắt đầu một section mới.
2. Trên Ribbon, chọn Tab Page Layoutchọn Breaks.
3. Dưới Section Breaks, chọn Next Page.
Word sẽ tạo ra một section break ở vị trí phía trên con trỏ chuột.
4. Cách tạo mục lục header và footer khác nhau cho từng section
Một section break phân chia những gì bên trên nó thành một phần và những gì phía dưới là một phần khác. Vậy với một section break được chèn vào trước Chapter 1, tất cả những gì trước đó (trang bìa, mục lục...) sẽ là phần 1 (section 1) và Chapter 1 sẽ trở thành phần 2 (section 2).
Khi bạn mở không gian làm việc của Header và Footer, các thẻ đánh dấu sẽ xuất cho bạn biết bạn đang làm việc với Header và Footer của phần nào. Trong hình minh họa, các thẻ đánh dấu chỉ ra những phần khác nhau và gán cho mỗi phần một con số.

header va footer cho tung phan trong Word 2007 2003 2010 2013
1. Footer này chỉ phần kết thúc của phần 1.
2. Header bên dưới bắt đầu phần 2.
3. Tab Same as Previous. Nó có ý nghĩa gì?
Nó có nghĩa là mặc dù bạn tạo ra những phần khác nhau nhưng Word vẫn có tùy chọn cho phép bạn chia sẻ những điểm chung giữa Header và Footer của mỗi phần.
Trong hình minh họa, thẻ Same As Previous có nghĩa là nội dung của Header hiện tại được liên kết với nội dung Header của phần trước đó. Nếu bạn muốn Header hiện tại độc lập với Header trước bạn phải xóa liên kết giữa 2 Header.
Với Footer cũng tương tự như Header.
5. Cách tạo ra sự khác biệt cho trang đầu tiên
header va footer cho tung phan trong Word 2007 2003 2010 2013
Khi bạn đã đưa các nội dung đầu (trang bìa, mục lục...) vào một phần riêng, bạn
thậm chí còn có thể phân chia nó ra thành các phần nhỏ hơn nữa. Giả sử bạn không
muốn bất cứ gì xuất hiện trên Header và Footer của trang bìa:
1. Sử dụng chức năng Different First Page như hình trên để thực hiện. Nếu bạn chọn tùy chọn Different First Page thì có nghĩa bạn cho phép Header và Footer của trang
bìa này khác với phần còn lại của các trang trên cùng một phần (section). Bạn cũng có thể làm điều tương tự với các phần khác của tài liệu.
2. Khu vực Header và Footer bây giờ sẽ có phần văn bản với nội dung "First Page Header" and "First Page Footer" (chỉ xuất hiện trong không gian làm việc Header và Footer).
Nếu bạn có áp dụng đánh số trang thì chứa năng Different First Page cũng ngăn
không cho đánh số trang bìa.
6. Header và Footer khác nhau cho các trang chẵn và lẻ
Khi bạn sử dụng thư viện Header và Footer được thiết kế sẵn, bạn sẽ thấy một số được tạo ra để dành riêng cho trang chẵn và lẻ. Nội dung của Header và Footer được đặt ở góc của trang, giống như trong thiết kế của các trang đối diện trong các quyển sách. Nếu bạn muốn in ra và đóng tài liệu của mình, có thể bạn sẽ cần định dạng tương tự.
header va footer cho tung phan trong Word 2007 2003 2010 2013
Để tạo ra Header và Footer cho trang chẳng và lẻ, bạn thực hiện một tiến trình tương tự như trên: Tạo ra các phần khác nhau trong tài liệu bằng section break, xóa liên kết giữa các phần và thêm Header và Footer cho từng phần.
Lưu ý khi thực hiện: Nếu bạn muốn Header hoặc Footer của các trang chẵn và Lẻ nằm ở góc trang bạn phải bật chứa năng Different Odd & Even Pages trong Tab Design trước khi thực hiện.
--------------------------
Nguồn tài liệu tham khảo: Tìm hiểu MS word 2007


Loading...
Chuyên mục: , , , ,

1 nhận xét: