Code Popup góc phải - trái màn hình quảng cáo cho Website, Blogspot

Loading...
Rất nhiều bạn khi theo dõi bài viết Code POPUP quảng cáo tổng hợp cho Website, Blog đã hỏi rằng mình muốn tạo 1 loại POPUP để hiển thị góc phải hoặc trái của trình duyệt. Như thế vị trí đó chiếm khá nhỏ của màn hình mà lại gây được sự chú ý.  Việc tắt quảng cáo và xem quảng cáo rất hợp lý.
- Bài viết này ITViet360 sẽ hướng dẫn bạn thực hiện việc này bằng cách sử dụng Code Popup góc phải, trái màn hình cho WEbsite, blogspot.
Đưa lên hạ xuống xem trực tiếp tại Demo Blog: Dịch vụ SEO Website
Dưới đây là code sử dụng cho Popup này và sau đó hướng dẫn sử dụng trên Blogspot và nền Website khác.

<script type="text/javascript">
function hide_float_right() {
    var content = document.getElementById('float_content_right');
    var hide = document.getElementById('hide_float_right');
    if (content.style.display == "none")
    {content.style.display = "block"; hide.innerHTML = '<a href="javascript:hide_float_right()">Tắt quảng cáo [X]</a>'; }
        else { content.style.display = "none"; hide.innerHTML = '<a href="javascript:hide_float_right()">Xem quảng cáo...</a>';
    }
    }
</script>
<style>
.float-ck { position: fixed; bottom: 0px; z-index: 9000}
* html .float-ck {position:absolute;bottom:auto;top:expression(eval (document.documentElement.scrollTop+document.docum entElement.clientHeight-this.offsetHeight-(parseInt(this.currentStyle.marginTop,10)||0)-(parseInt(this.currentStyle.marginBottom,10)||0))) ;}
#float_content_right {border: 1px solid #01AEF0; background-color: #FFFFFF;}
#hide_float_right {text-align:right; font-size: 11px;}
#hide_float_right a {background: #01AEF0; padding: 2px 4px; color: #FFF;}
</style>
<div class="float-ck" style="right: 0px" >
<div id="hide_float_right">
<a href="javascript:hide_float_right()">Tắt Quảng Cáo [X]</a></div>
<div id="float_content_right">
<!-- Khu vực đặt quảng cáo -->
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&appId=644698888927107&version=v2.0";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
<div class="fb-like-box" data-href="https://www.facebook.com/congtySEOPhongVu" data-width="250" data-height="200" data-colorscheme="light" data-show-faces="true" data-header="false" data-stream="false" data-show-border="false"> </div>

<!-- Kết thúc End quang cao -->
</div>
</div>

- Ở code trên mình sử dụng quảng cáo đưa trang Facebook vào Website, blog.
Nếu bạn muốn đơn giản hóa bằng việc để link + hình ảnh thì chỉ việc thay thế nó bằng:
<a href="Link Website đến" taget="_blank" ><img src="Link hình ảnh quảng cáo" width="250" height="200"></a>

- Hướng dẫn thêm code popup góc phải - trái màn hình quảng cáo cho Website, Blogspot


  • Đối với Blogger: Bạn thêm bằng 2 cách: Dán code trên vào 1 tiện ích HTML / Javascript (Bố cục -> Thêm tiện ích -> HTML/Javascript). Cách 2 là làm như trên nền Website khác, dán code trên trước thẻ </body>
  • Đối với Website khác: Như Wordpress, Joomla...thì bạn có thể thêm bằng cách thêm tiện ích hoặc dán vào trước thẻ đóng </body> của Website.
Chúc các bạn vui vẻ !
Loading...
Chuyên mục: , , , , ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận