Thêm và hủy bỏ ngày nghỉ vào Lịch trong Outlook 2013

Loading...
Nếu đã sử dụng tính năng Lịch (Calendar) trong Outlook để theo dõi các cuộc họp, sự kiện quan trọng cũng như ngày sinh nhật, kỷ niệm của bạn bè và gia đình, bạn cũng nên thêm ngày lễ vào lịch. Hoặc khi bạn đã thêm nhầm ngày nghỉ vào lịch của mình trong Outlook và bây giờ muốn loại bỏ chúng?
Trong nội dung này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thêm ngày nghỉ vào lịch của mình và cách loại bỏ chúng.

Thêm ngày nghỉ vào lịch

Thêm ngày nghỉ cho nhiều quốc gia, tôn giáo vào lịch là khá dễ dàng. Để bắt đầu, hãy nhấp vào tab FILE.
Thêm và hủy bỏ ngày nghỉ vào Lịch trong Outlook 2013

Bấm Options trong danh sách menu ở phía bên trái của màn hình Account Information.
Thêm và hủy bỏ ngày nghỉ vào Lịch trong Outlook 2013
Trên hộp thoại Outlook Optionsnhấp vào Calendar trong danh sách menu bên trái.
Thêm và hủy bỏ ngày nghỉ vào Lịch trong Outlook 2013
Trong phần các tùy chọn Calendar, nhấp Add Holidays.
Thêm và hủy bỏ ngày nghỉ vào Lịch trong Outlook 2013
Hộp thoại Add Holidays to Calendar hiển thị. Chọn hộp kiểm cho quốc gia/tôn giáo có ngày nghỉ bạn muốn thêm vào lịch của mình > nhấn OK.
Thêm và hủy bỏ ngày nghỉ vào Lịch trong Outlook 2013
Trong khi các ngày nghỉ được thêm vào lịch, hộp thoại thể hiện diễn tiến (progress) sẽ hiển thị. Thời gian này lâu hay chóng tùy thuộc vào việc bạn đã chọn bao nhiêu quốc gia/tôn giáo. Khi tất cả ngày nghỉ đã được thêm vào, hộp thoại xác nhận sẽ hiển thị > nhấn OK để đóng nó.
Thêm và hủy bỏ ngày nghỉ vào Lịch trong Outlook 2013
Bạn được đưa trở lại hộp thoại Outlook Options. Nhấn OK để đóng nó.
Thêm và hủy bỏ ngày nghỉ vào Lịch trong Outlook 2013
Di chuyển chuột qua biểu tượng Calendar trên thanh Navigation ở dưới cùng của cửa sổ thư mục bên trái. Tháng hiện tại bật lên, các ngày lễ hiện nay và sắp tới được liệt kê. Nhấp vào nút Calendar để truy cập vào các lịch của bạn.
Thêm và hủy bỏ ngày nghỉ vào Lịch trong Outlook 2013
Các ngày nghỉ được hiển thị trên lịch như trong hình ảnh dưới đây. Ngày nghỉ cũng hiển thị trong những giao diện lịch khác như Day (ngày), Work Week (tuần làm việc), Week (tuần) hoặc Month (tháng).
Thêm và hủy bỏ ngày nghỉ vào Lịch trong Outlook 2013

Loại bỏ ngày nghỉ trong lịch

Nếu lịch của bạn hiện không hoạt động, hãy nhấp nút Calendar (Lịch) trên thanh Navigation.
Thêm và hủy bỏ ngày nghỉ vào Lịch trong Outlook 2013
Nhấp vào tab VIEW.
Thêm và hủy bỏ ngày nghỉ vào Lịch trong Outlook 2013
Trong phần Current View, nhấp vào Change View > chọn List từ menu thả xuống.
Thêm và hủy bỏ ngày nghỉ vào Lịch trong Outlook 2013
Nếu bạn muốn xóa 1 (hoặc một vài) ngày nghỉ, nhấp chuột phải vào ngày nghỉ muốn xóa và chọn Delete từ menu popup.
Chú ý: Không có lời nhắc nào được hiển thị để xác nhận sự lựa chọn của bạn khi xóa 1 hoặc nhiều ngày lễ, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn thực sự muốn làm điều này.
Thêm và hủy bỏ ngày nghỉ vào Lịch trong Outlook 2013
Nếu bạn muốn xóa tất cả các ngày lễ trong lịch của mình, nhấp vào Categories trong phần Arrangement của tab VIEW.
Thêm và hủy bỏ ngày nghỉ vào Lịch trong Outlook 2013
Nhấp chuột phải vào tiêu đề CategoriesHoliday và chọn Delete từ menu popup để xóa tất cả ngày lễ khỏi lịch của bạn.
Chú ý: Không có lời nhắc nào được hiển thị để xác nhận sự lựa chọn của bạn khi xóa tất cả ngày lễ, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn thực sự muốn làm điều này.
Thêm và hủy bỏ ngày nghỉ vào Lịch trong Outlook 2013
Bạn cũng có thể sử dụng phím Shift và chuột trái để chọn một số ngày lễ trong Holiday (giống như khi chọn nhiều tập tin trong Windows Explorer) > nhấp chuột phải vào vùng chọn > chọn Delete từ menu popup.
Loading...
Chuyên mục: , , , ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận