Sao lưu và khôi phục lại chữ ký trong Outlook 2013

Loading...
Outlook.com đã qua giai đoạn thử nghiệm và sẵn sàng cho tất cả mọi người sử dụng. Dù bạn mới sử dụng dịch vụ Outlook.com hay là người đã từng sử dụng Hotmail đang cố gắng điều chỉnh với thiết kế mới, đôi khi vẫn có thể quên việc sao lưu và thiết lập lại chữ ký trong email. Chữ ký không được lưu trong tập tin .pst mà Outlook sử dụng cho email.
Chúng được lưu ở vị trí sau:
C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Microsoft\Signatures
Sao lưu và khôi phục lại chữ ký trong Outlook 2013
Có một cách để mở vị trí này từ bên trong Outlook. Đầu tiên, hãy nhấp vào tab FILE.

Sao lưu và khôi phục lại chữ ký trong Outlook 2013
Trên màn hình Account Information, bấm vào Options trong danh sách các mục menu bên trái.
Sao lưu và khôi phục lại chữ ký trong Outlook 2013
Nhấp vào Mail trong danh sách các mục menu ở phía bên trái của hộp thoại Outlook Options.
Sao lưu và khôi phục lại chữ ký trong Outlook 2013
Trong phần Compose messages, nhấn Ctrl trong khi nhấn vào nút Signatures.
Sao lưu và khôi phục lại chữ ký trong Outlook 2013
Thư mục Signatures sẽ mở ra trong Windows Explorer. Để sao lưu các chữ ký, bạn chỉ cần sao chép tất cả tập tin trong thư mục này sang vị trí khác.
Sao lưu và khôi phục lại chữ ký trong Outlook 2013
Để khôi phục lại chữ ký, sao chép chúng từ vị trí sao lưu trở lại vị tríC:\Users\%username%\AppData\Roaming\Microsoft\Signatures. Lần sau khi mở Outlook, các chữ ký đã lưu của bạn sẽ có sẵn để dùng.
Lưu ý: Mỗi chữ ký bạn tạo trong Outlook tồn tại trong 3 định dạng: Plain Text (.txt), HTML (.htm), và Rich Text (.rtf). Bạn cần sao lưu cả 3 định dạng cho từng chữ ký.
Loading...
Chuyên mục: , , , , ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận