Tỉa khắc dưa hấu nghệ thuật - Hình ảnh đẹp

Loading...
Những quả (Trái) dưa hấu được nghệ nhân cắt tỉa và khắc thành những tác phẩm nghệ thuật rất đẹp mắt, những hình ảnh dưới đây được ghi lại từ những tác phẩm nghệ thuật khi quả dưa dấu đã được cắt tỉa và điêu khắc lại.
Tỉa khắc dưa hấu nghệ thuật - Hình ảnh đẹpTỉa khắc dưa hấu nghệ thuật - Hình ảnh đẹp

Tỉa khắc dưa hấu nghệ thuật - Hình ảnh đẹp

Tỉa khắc dưa hấu nghệ thuật - Hình ảnh đẹp

Tỉa khắc dưa hấu nghệ thuật - Hình ảnh đẹp

Tỉa khắc dưa hấu nghệ thuật - Hình ảnh đẹp

Tỉa khắc dưa hấu nghệ thuật - Hình ảnh đẹp

Tỉa khắc dưa hấu nghệ thuật - Hình ảnh đẹp

Tỉa khắc dưa hấu nghệ thuật - Hình ảnh đẹp

Tỉa khắc dưa hấu nghệ thuật - Hình ảnh đẹp

Tỉa khắc dưa hấu nghệ thuật - Hình ảnh đẹp

Tỉa khắc dưa hấu nghệ thuật - Hình ảnh đẹp

Tỉa khắc dưa hấu nghệ thuật - Hình ảnh đẹp

Tỉa khắc dưa hấu nghệ thuật - Hình ảnh đẹp

Tỉa khắc dưa hấu nghệ thuật - Hình ảnh đẹp

Loading...
Chuyên mục:

0 nhận xét:

Đăng một bình luận