Cập nhật thuận toán Google Penguin 4 [22-5-2013]

Loading...
Thuận toán Google Penguin 4 đã được cập nhật vào ngày 22 tháng 5
Google Penguin 4

Hiện tại thì thuật toán chống Spam của Google là Penguin đã được cập nhật. Google gọi nó là Penguin 4. Nó chứa công nghệ Penguin 2.0 mà Google cho biết nó là công nghệ cao một thế hệ mới, nhằm chống spam tốt hơn.

Matt Cutts, trưởng bộ phận chống Spam của Google thông báo trong tuần này trên Twister thế hệ mới Penguin 2.0 sẽ được cập nhật. Matt tham chiếu các video của anh ta nói về thế hệ tiếp theo Penguin cập nhật. Matt nói thuật toán Penguin đang được triển khai "trong vòng vài giờ tới".

Cộng đồng Webmasters và SEOer, mong đợi những thay đổi lớn đối với kết quả tìm kiếm. Matt đặc biệt cho biết, 2,3% các truy vấn tiếng Anh sẽ bị ảnh hưởng bởi bản cập nhật này.

Cùng xem lại thời gian mà Penguin cập nhật:

Penguin 1 cập nhật vào ngày 24 tháng 4, 2012 (ảnh hưởng ~3.1% truy vấn).
Penguin 2 cập nhật vào ngày 26 tháng 5, 2012 (ảnh hưởng nhỏ hơn 0.1% truy vấn).
Penguin 3 cập nhật vào ngày 5 tháng 10, 2012 (ảnh hưởng ~0.3% truy vấn).
Penguin 4 cập nhật vào ngày 22 tháng 5, 2013 (ảnh hưởng 2.3% truy vấn).

Nhưng sau khi phát hình phiên bản đầu tiên, thứ hai và thứ ba thuật toán Penguin vẫn được sử dụng các thuật toán cơ bản cùng với những thay đổi nhỏ. Phiên bản Penguin 4 là bản cập nhật với những thay đổi lớn, quá lớn mà Google gọi nó là Penguin 2.0 (Penguin thế hệ 2).

Thuật toán Penguin 2.0 sâu hơn, tác động nhiều đến Webmasters trên toàn thế giới.

Như trước đó chúng ta đã biết, Matt Cutts cho biết trong 1 đoạn video gần đây rằng đợt cập nhật Penguin lần này là 1 bản cập nhật lớn mà đi sâu vào vấn đề hơn là các bản cập nhật trước đó, đồng thời nó cũng sẽ ảnh hưởng đến SEOer và Webmasters nhiều hơn là thế hệ Penguin đầu tiên.
Loading...
Chuyên mục: ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận