Cấu hình RIP ( v1 & v2 ) - RIP routing (v1 & v2) - Configuring RIP

Loading...
Cấu hình RIP ( v1 & v2 ) - RIP routing (v1 & v2) - Configuring RIP - version 1 - version 2
Như đã giới thiệu ở phần dynamic routing. Cấu hình RIP nằm trong Dynamic routing. Về cấu hình RIP trong bài viết này cũng xin trình bày 1 số vẫn đề sau:
1. Tiến trình của RIP
IP RIP được mô tả chi tiết trong 2 văn bản. Văn bản đầu tiên là RFC1058 và văn bản thứ 2 là Tiêu chuẩn Internet(STD)56.
RIP được phát triển trong nhiều năm bắt đầu từ phiên bản 1 (RIPv1)
RIP chỉ là giao thức định tuyến theo lớp địa chỉ cho đến phiên bản 2(RIPv2)
RIP trở thành giao thức định tuyến không theo lớp địa chỉ.
RIPv2 có những ưu điểm hơn như sau:
- Cung cấp thêm nhiều thông tin định tuyến hơn.
- Có cơ chế xác minh giữa các router khi cập nhật để bảo mật cho bảng định tuyến
- Có hỗ trợ VLSM(variable Length Subnet Masking-Subnet mask có chiều dài khác nhau)
RIP tránh định tuyến lặp vòng đếm đén vô hạn bằng cách giới hạn số lượng hop tối đa cho phép từ máy gửi đến máy nhận, số lương hop tối đa cho mỗi con đường là 15. Đối với các con đường mà router nhận được từ thông tin cập nhật của router láng giềng, router sẽ tăng chỉ số hop lên 1 vì router xem bản thân nó cũng là 1 hop trên đường đi. Nếu sau khi tăng chỉ số hop lên 1 mà chỉ số này lớn hơn 15 thì router sẽ xem như mạng đích không tương ứng với con đương này không đến được. Ngoài ra, RIP cũng có đặc tính tương tự như các giao thức định tuyến khác
* CÁC ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA RIP
+ Là giao thức định tuyến theo vectơ khoảng cách.
+ Thông số định tuyến là số lương hop.
+ Nếu gói dữ liệu đến mạng đích có số lượng hop lớn hơn 15 thì gói dữ liệu đó sẽ bị huỷ bỏ.
+ Chu kỳ cập nhật mặc định là 30 giây.
2. Cấu hình RIP
Lệnh router rip dùng để khởi động RIP. Lênh network dùng để khai báo những cổng giao tiếp nào của router được phép chạy RIP trên đó. Từ đó RIP sẽ bắt đầu gửi và nhận thông tin cập nhật trên các cổng tương ứng RIP cập nhật thông tin định tuyến theo chu kỳ. Khi router nhận được thông tin cập nhật có sự thay đổi nào đó thì nó sẽ cập nhật thông tin mới vào bảng định tuyến. Đối với những con đường tới mạng đích mà router học được từ router láng giềng thì nó sẽ tăng chỉ số hop lên 1 địa chi nguồn của thông tin cập nhật này sẽ là địa chỉ trạm kế tiếp RIP chỉ chon một con đường tốt nhất đến mạng đích, tuy nhiên nó cũng có thể sử dụng nhiều con đường có chỉ số bằng nhau đến cùng 1 đích.
Chúng ta có thể cấu hình cho RIP thực hiên cập nhật tức thời khi cấu trúc mạng thay đổi bằng lệnh ip rip triggered Lệnh này chỉ áp dụng cho cổng serial của router. Khi cấu trúc mạng thay đổi, router nào nhận biết được sự thay đổi đầu tiên sẽ cập nhật vào bảng định tuyến của nó trước, sau đó nó lập tức gửi thông tin cập nhật cho các router khác để thông báo về sự thay đổi đó. Hoạt động này là cập
nhật tức thời va nó xảy ra hoàn toàn độc lập với cập nhật đinh kỳ.
Câu lệnh cấu hình RIP
Router(config)#router rip – khởi động giao thức định tuyến RIP.
Router(config)#version - Chọn version 1 or 2 của RIP
Router(config- router)#network network-number - Khai báo các mạng mà RIP được phép chạy trên đó
Ví dụ về RIP
 - chọn RIP làm giao thức định tuyến cho Router
A(config)#router rip
- Khai báo mạng kết nối trực tuyến vào Router
A(config- router)#network 172.16.0.0
A(config- router)#network 10.0.0.0

Để kiểm tra phương thức cấu hình và các thông tin liên quan ta dùng lệnh
A#show ip protocols
A#show ip route
A#debug ip rip

Ngoài ra để kiểm tra cấu hình RIP còn 1 số lệnh khác
Show interface interface
Show ip interface interface.
Show running –config


Bạn tham khảo bài viết cấu hình static route để tham khảo các câu lệnh cấu hình interface
Các bài viết Dynamic routing liên quan: ( đang cập nhật )

Chúc các bạn học tập tốt
Loading...
Chuyên mục: ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận