Hiển thị bài viết trong 1 Label ở trang chủ Blogspot

Loading...
Thêm 1 tùy chỉnh về thiết kế Template Blogspot nữa là ITViet360 chia sẻ với bạn đó là cách hiển thị các bài viết ở trong cùng 1 Label (Nhãn) ra ngoài trang chủ. Điều này khá phù hợp khi các bạn làm những template thuộc dạng dịch vụ, giới thiệu...vì ngay ở trang chủ các bạn muốn cho người xem chỉ thấy những bài viết 1 Lable dịch vụ của mình chẳng hạn và tất cả những bài viết ở Label khác bị ẩn đi khỏi trang chủ.
Hiển thị bài viết trong 1 Label ở trang chủ Blogspot

Hướng dẫn cách hiển thị bài viết trong 1 Label ở trang chủ Blogspot

Bước 1: Vào bảng điều khiển Blogger -> Mẫu (Template) -> Chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
Bước 2: Tìm tới <b:includable id='main' var='top'> và kéo chuột xuống vài dòng bạn sẽ tìm được đoạn code tương tự như bên dưới (đoạn này có thể khác nhau tuỳ theo từng blog)
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<b:include data='post' name='post'/>
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<b:include data='post' name='comments'/>
</b:if>
<b:if cond='data:post.includeAd'>
<b:if cond='data:post.isFirstPost'>
<data:defaultAdEnd/>
<b:else/>
<data:adEnd/>
</b:if>
<data:adCode/>
<data:adStart/>
</b:if>
<b:if cond='data:post.trackLatency'>
<data:post.latencyJs/>
</b:if>
</b:loop>

và thay thế nó bằng:
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<b:if cond='data:post.labels'>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<b:if cond='data:label.name == "Tên Label"'>
<b:include data='post' name='printPosts'/>
</b:if>
</b:loop>
</b:if>
<b:else/>
<b:include data='post' name='printPosts'/>
</b:if>
</b:loop>

- Trong đó: Tên Label là Label mà bạn muốn hiển thị ngoài trang chủ
Bước 3: Tìm tới thẻ đóng </b:includable> của thẻ <b:includable id='main' var='top'> và dán code dưới đây ngay dưới </b:includable> vừa tìm được:
<b:includable id='printPosts' var='post'>
<b:if cond='data:post.dateHeader'>
<h2 class='date-header'>
<data:post.dateHeader/>
</h2>
</b:if>
<b:include data='post' name='post'/>
<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'>
<b:include data='post' name='comments'/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<b:include data='post' name='comments'/>
</b:if>
</b:includable>

Bước 4: Lưu mẫu lại và xem kết quả.
Chúc các bạn vui vẻ !
Loading...
Chuyên mục: , , ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận