Cấu hình VoIPSwitch [config]

Loading...
Để cho hệ thống VoIPSwitch có thể hoạt động và thực hiện các cuộc gọi điện thoại nội bộ, gọi điện thoại đến hệ thống asterish,cisco và thực hiện tính cước phí cho từng cuộc gọi ta cần hoàn thành các bước cấu hình sau đây :
• Bước 1: Tạo Gatekeeper để kết nối đến Asterisk
• Bước 2: Tạo Dial Plan để đinh tuyến các cuộc gọi một cách chính xác
• Bước 3: Tạo ra tariffs để định mức giá cho mỗi cuộc gọi.
• Bước 4: Tạo khách hàng và thêm tiền vào tài khoản khách hàng.

1. Tạo Gatekeeper

Vào chế độ cấu hình của VoIPSwitch, vào VoIPSwitch Manager -> GK/Registrar, Sau đó ta sẽ điền các thông tin cấu hình :
Port = 5060 port mà ta sẽ thực hiện kết nối đến máy chủ Gatekeeper
Password = password password dùng để chứng thực với máy chủ Gatekeeper
Username = username username dùng để chứng thực với máy chủ Gatekeeper
Support Codec ta chọn G723, G729, G711
Ở đây ta cần tạo ra Gatekeeper: Gatekeeper dùng để kết nối đến hệ thống VoIP Asterisk,
Cấu hình VoIPSwitch [config]
Tạo Gatekeeper

2. Tạo Dial Plan

Ta vào VoIPSwitch Manager -> Dialing Plan, Sau đó ta sẽ điền các thông tin cấu hình :
Number = 1 nhập vào số điện thoại để liên kết đến các kế hoạch quay số
Destination = cấu hình quá trình xử lý các cuộc gọi điện thoại khách
Proxy setting xác định giao thức và phương thức kết nối
Tạo Dial Plan

3. Tạo ra tariffs để định mức giá cho mỗi cuộc gọi.

Một tariffs có thể bao gồm một số lượng không giới hạn của tiền tố được xác định (thường là mã quốc gia). Thanh toán được thực hiện với tiền tố phù hợp với một số lượng cuộc gọi và thời gian kéo dài chính xác nhất.
Ta vào VoIPSwitch Manager -> Tariffs.
Prefix Tiền tố phù hợp để thanh toán cướic phí. Thông thường các mã quốc gia hoặc toàn bộ số điện thoại để phù hợp cho quá trình thanh toán.
Voice rate Chi phí của một phút gọi đối với các cuộc gọi phù hợp với prefix đã định nghĩa ở trên.

4. Tạo người dùng và thêm tiền vào tài khoản cho khách hàng

Ta vào VoIPSwitch Manager -> GK/Registar Client, Sau đó ta sẽ điền các thông tin cấu hình. Trong thẻ general
Username: Tên của khách hàng dùng để đăng nhập
Password: Mật khẩu của khách hàng
call limit: Giới hạn các cuộc gọi đối với khách hàng
Support Codes: Lựa chọn codes sẽ hỗ trợ cho khách hàng này
Device Type: Lựa chọn loại thiết bị kết nối đên SIP hoặc H323
Tạo người dùng
Trong thẻ Funds and Tariff:
Tariff Lựa chọn cước phí sẽ được áp dụng cho khách hàng
currency Lựa chọn loại tiền tuệ
add payment Dùng để thêm hoặc bớt tiền trong tài khoản khách
Tùy vào mục đích sử dụng ta sẽ áp mục mức cước phí phù hợp cho mỗi khách hàng:
Cấu hình cước phí sẽ áp dụng cho khách hàng
Giao diện đã đăng ký thành công.
Loading...
Chuyên mục: ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận