Tự động mở link ngoài Website, blog trong 1 new Tab, new Windows

Loading...
Liên kết bên ngoài: Được hiểu là như 1 liên kết khác không nằm trong domain của Website. Khó nói quá nhưng ví dụ Blog mình giới thiệu liên kết của SEO Phong Vũ thì liên kết http://seophongvu.com/ đó được coi là liên kết bên ngoài của Blog này. Và hôm nay mình giới thiệu với các bạn 1 đoạn code, code này giúp bạn tự động mở tất cả liên kết bên ngoài trong 1 Tab, Windows mới. Bằng việc nó tự động thêm vào mỗi thẻ <a> của bạn 1 thuộc tính target="_blank". Điều này sẽ làm bạn giảm cực nhọc hơn khi phải thủ công tùy chọn mỗi khi đưa link vào nội dung Website, blog. Nó giúp giảm thời gian thoát khỏi Blog của bạn
Tự động mở liên kết bên ngoài trong 1 Tab, cửa sổ mới
Để làm được điều này các bạn sử dụng 1 đoạn mã JS. Ở đây mình hướng dẫn tới các bạn dùng trên Blogspot.

Bước 1: Vào bảng điều khiển Blogger -> Mẫu (Template) -> Chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
Bước 2: (Ctrl + F) tìm tới </head> và dán đoạn code dưới đây ngay trên nó

<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js' type='text/javascript'></script>
<script type='text/javascript'>
$(document).ready(function() {
  $("a[href^='http://']").each(
    function(){
     if(this.href.indexOf(location.hostname) == -1) {
        $(this).attr('target', '_blank');
      }
    }
  );
$("a[href^='https://']").each(
function(){
if(this.href.indexOf(location.hostname) == -1) {
$(this).attr('target', '_blank');
}
}
);

});
</script>

Lưu ý: Nếu dòng File JS được bôi đỏ trong template Blogspot bạn đã có File JS đó thì bạn không cần thêm dòng đỏ đó nữa. Tránh trường hợp bị đụng nhau dẫn tới không hoạt động
Bước 3: Lưu mẫu lại
Hãy thử kiểm tra bằng việc liên kết đến 1 site bên ngoài (ví dụ Blog của mình chẳng hạn :) ) và check kết quả nhé
Loading...
Chuyên mục: , , , ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận