Cenutis magazine blogger template - Share temp Blogspot

Loading...
Cenutis magazine là 1 mẫu thiết kế dành cho blogger yêu thích viết nội dung theo dạng Blog tạp chí. Với template Cenutis magazine bạn sẽ có 1 site chuyên nghiệp dành cho cá nhân mình.
- Ưu điểm:
+ Menu nổi bật
+ Slide đẹp
+ Template 2 cột thân thiện, giao diện sáng dễ nhìn
Link Download code: TẠI ĐÂY
Hướng dẫn cài đặt:
1. Chỉnh sửa Menu ngang header 
Bố cục -> Edit Menu Header và thêm những liên kết bạn muốn
2. Chỉnh sửa Slide Show 
- Vào Mẫu (Template) -> Chỉnh sửa HTML (Edit HTML). Tìm tới đoạn code dưới và tùy chỉnh nó

<div id='slidewrap'>
<ul class='kwicks horizontal'>

<!-- slide 1 code start -->
<li id='kwick_1'>
<span class='fadeout'/>
<div class='excerpt'>
<h2><a href='ENTER-SLIDE-1-LINK-HERE'>Enter Slide 1 Title Here</a></h2>
<a class='more4' href='ENTER-SLIDE-1-LINK-HERE'>Read More</a>
</div>
<img height='280' src='http://3.bp.blogspot.com/-ZVXA4nIKwrQ/UpcpOS0m9SI/AAAAAAAAI7Q/yo9_9Gr8eiM/s1600/slide-image-1.jpg' width='600'/>
</li>
<!-- slide 1 code end -->

<!-- slide 2 code start -->
<li id='kwick_2'>
<span class='fadeout'/>
<div class='excerpt'>
<h2><a href='ENTER-SLIDE-2-LINK-HERE'>Enter Slide 2 Title Here</a></h2>
<a class='more4' href='ENTER-SLIDE-2-LINK-HERE'>Read More</a>
</div>
<img height='280' src='http://1.bp.blogspot.com/-wGKTMwAPy0E/UpcpO_exMEI/AAAAAAAAI7Y/5zTTkSWXLz4/s1600/slide-image-2.jpg' width='600'/>
</li>
<!-- slide 2 code end -->

<!-- slide 3 code start -->
<li id='kwick_3'>
<span class='fadeout'/>
<div class='excerpt'>
<h2><a href='ENTER-SLIDE-3-LINK-HERE'>Enter Slide 3 Title Here</a></h2>
<a class='more4' href='ENTER-SLIDE-3-LINK-HERE'>Read More</a>
</div>
<img height='280' src='http://4.bp.blogspot.com/-mTvAVktJ7Vo/UpcpVnxOc-I/AAAAAAAAI7k/6O7xSTRKBg4/s1600/slide-image-3.jpg' width='600'/>
</li>
<!-- slide 3 code end -->

<!-- slide 4 code start -->
<li id='kwick_4'>
<span class='fadeout'/>
<div class='excerpt'>
<h2><a href='ENTER-SLIDE-4-LINK-HERE'>Enter Slide 4 Title Here</a></h2>
<a class='more4' href='ENTER-SLIDE-4-LINK-HERE'>Read More</a>
</div>
<img height='280' src='http://2.bp.blogspot.com/-x1l2s33K2kc/UpcpVk7NXWI/AAAAAAAAI7g/YYNT6i8bMRM/s1600/slide-image-4.jpg' width='600'/>
</li>
<!-- slide 4 code end -->

<!-- slide 5 code start -->
<li id='kwick_5'>
<span class='fadeout'/>
<div class='excerpt'>
<h2><a href='ENTER-SLIDE-5-LINK-HERE'>Enter Slide 5 Title Here</a></h2>
<a class='more4' href='ENTER-SLIDE-5-LINK-HERE'>Read More</a>
</div>
<img height='280' src='http://2.bp.blogspot.com/-qLLksgzQCJs/UpcpW1VkkMI/AAAAAAAAI7w/vjovHevAjpo/s1600/slide-image-5.jpg' width='600'/>
</li>
<!-- slide 5 code end -->

</ul>
</div>
Lưu mẫu lại
Chúc các bạn vui vẻ !
Loading...
Chuyên mục: , , , ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận