Dịch vụ tính cước phí A2billing trên Asterisk

Loading...

1. Giới thiệu

A2billing là một mã nguồn mở được dùng để triển khai  thanh toán cước phí viễn thông (VoIP) và hỗ trợ tính cước phí cho tổng đài Asterisk.
A2billing là một ứng dụng dạng LAMP (yêu cầu hệ thống phải có : linux, Apache, Mysql (PostgreSQL), PHP) và cấu hình thông qua giao diện web.
Dịch vụ tính cước phí A2billing trên Asterisk
Dịch vụ tính cước phí A2billing trên Asterisk

2. Tìm hiểu A2billing

Mô hình bao gồm 2 phần chính là hệ thống tổng đài Asterisk và phần quản lý các chức năng sử dụng A2Billing.
·        Phần hệ thống tổng đài Asterisk: là phần thể hiện việc quản lý các thuê bao người dùng(Extensions). Các thuê bao này có thể nạp tiền vào tài khoản của mình và thực hiện cuộc gọi cho đến khi hết tiền hoặc hết thời gian sử dụng dịch vụ.
·        Phần A2Billing: được chia ra làm 2 phần nhỏ là phía người quản trị và phía giao diện người dùng. Ở phía người quản trị ta có thể quản lý mọi họat động của các thuê bao với quyền cao nhất. Phần này cũng cho phép chúng ta tạo ra và quản lý các loại thẻ, bảng giá dịch vụ, hóa đơn,... Còn ở phía giao diện người dùng cho phép người dùng có cách nhìn tổng quan nhất về dịch vụ mà mình đang sử dụng như thông tin tài khoản, lịch sử cuộc gọi, hóa đơn liên quan....
Trong mô hình minh họa các thực thể chính ảnh hưởng và tương tác với nhau đó là:
·        Cuộc gọi sẽ được cài đặt trên nền tảng Asterisk
·         Sự xác thực thông qua các trường chính là cardnumber, callerID,Sip/iAX friends với tài khoản mà bạn đăng nhập.
·        Các loại card có thuộc tính khác nhau nhưng phần chính là tariffgroup(nhóm bảng giá) luôn liên kết với nhau. Tariffgroup sẽ được xác định rõ trong quy trình tính cước.Tariffgroup có thể hiểu là một hoặc nhiều loại card. Mỗi loại card đều bao gồm thông tin về một hoặc nhiều nơi đến(và có nhiều mức cho các nơi đến khác nhau).
·        Quy tắc chính của Tariffgroup là tất cả các thực thể sẽ quyết định tới mức giá cho người sử dụng nếu có nhiều mức giá cho một nơi đến(chúng ta sẽ thấy sự cần thiết trong mỗi loại thẻ).

·        LCR/LCD(chi phí tối thiểu cho 1 lộ trình/một nhóm) là 2 thuộc tính có thể định nghĩa và cùng nhau đưa ra tính xác thực cho sự hoàn thành thích hợp.
Loading...
Chuyên mục: ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận