Cách Việt hóa XenForo 1.1.5 - 1.1.3 [ Language Tiếng Việt ]

Loading...
Làm thế nào để cài đặt được ngôn ngữ tiếng Việt cho diễn đàn XenForo? Cách Việt hóa diễn đàn XenForo như thế nào?
- Bài viết này itviet360 chia sẻ với bạn Cách Việt hóa XenForo 1.1.5 - 1.1.3 [ Language Tiếng Việt ]
Cách Việt hóa XenForo 1.1.5 - 1.1.3 [ Language Tiếng Việt ]
Cách Việt hóa XenForo 1.1.5 - 1.1.3 [ Language Tiếng Việt ]
Demo: Diễn đàn IT Việt Nam
Cách làm như sau:
1. Download language tiếng việt về
- language tiếng Việt cho XenForo 113
- language tiếng Việt cho XenForo 115
2. Vào trang quản trị Admin -> Appearance -> Language và import ngôn ngữ tiếng Việt vào. Xem hình dưới
Language XenForo
Cách Việt hóa XenForo 1.1.5 - 1.1.3 [ Language Tiếng Việt ]
Chờ 1 lúc import xong thì các bạn chọn Tiếng Việt là ngôn ngữ mặc định của diễn đàn là xong nhé.
Chúc các bạn vui vẻ !
Loading...
Chuyên mục:

0 nhận xét:

Đăng một bình luận