Đuổi hình bắt chữ vui có đáp án [P1]

Loading...

Những hình ảnh mang ẩn ý được cộng đồng mạng chia sẻ nhau. Trò chơi đuổi hình bắt chữ cũng vậy, nhìn vào những hình ảnh chúng ta đưa ra những đáp án cho riêng mình. Với những hình ảnh dưới đây chúng ta hãy thử sức đoán nhanh của mình. Đuổi theo hình và bắt những chữ nào :)

Hình 1
Đuổi hình bắt chữ vui có đáp án [P1]


Hình 2
Đuổi hình bắt chữ vui có đáp án, bao cao

Hình 3
Đuổi hình bắt chữ vui có đáp án, ghi so

Hình 4
Đuổi hình bắt chữ vui có đáp án, mat ong

Hình 5
Đuổi hình bắt chữ vui có đáp án [P1]

Hình 6
Đuổi hình bắt chữ vui có đáp án [P1]

Hình 7
Đuổi hình bắt chữ vui có đáp án [P1]

Hình 8
Đuổi hình bắt chữ vui có đáp án [P1]

Hình 9
Đuổi hình bắt chữ vui có đáp án [P1]

Hình 10
Đuổi hình bắt chữ vui có đáp án [P1]
Hình 11
Đuổi hình bắt chữ vui có đáp án [P1]
Hình 12
Đuổi hình bắt chữ vui có đáp án [P1]
Hình 13

Đuổi hình bắt chữ vui có đáp án [P1]
Hình 14

Đuổi hình bắt chữ vui có đáp án [P1]
Hình 15 
Hình 16
Hình 17
Hình 18
Hình 19
Hình 20
Hình 21
Hình 22
Hình 23
Hình 24
Hình 25
Hình 26
Hình 27
Hình 28
Hình 29
Hình 30
Hình 31
Hình 32
Hình 33
Hình 34
Hình 35
Hình 36
Hình 37
Hình 38
Hình 39
Hình 40
Hình 41
Hình 42
Hình 43
Hình 44
Hình 45
Hình 46
Hình 47
Hình 48
Hình 49
Hình 50
Hình 51
Hình 52
Hình 53
Hình 54
Hình 55
Hình 56
Hình 57
Hình 58
Hình 59
Hình 60
Hình 61
Hình 62
Hình 63
Hình 64
Hình 65
Hình 66
Hình 67
Hình 68
Hình 69
Hình 70
Mời mọi người ghi đáp án.
Đáp án chính xác sẽ được công bố vào phần 2 của trò chơi này.
Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ cùng itviet360

Loading...
Chuyên mục: ,

1 nhận xét: