Các loại hình dịch vụ thoại qua IP

Loading...
Về nguyên tắc, các dịch vụ thoại qua giao thức IP gồm một số loại sau đây:
• Máy điện thoại tới máy điện thoại (Phone to Phone)
• Máy tính tới máy điên thoại (PC to Phone)
• Máy tính tới máy tính (PC to PC)
1. Máy điện thoại tới máy điện thoại
Kết nối từ máy điện thoại tới máy điện thoại

Trong loại hình dịch vụ này, bên chủ gọi và bên bị gọi đều sử dụng điện thoại thông thường.Gateway ở mỗi phía làm nhiệm vụ chuyển tín hiệu thoại thông thường thành gói tin IP và ngược lại.Đây là loại hình dịch vụ VoIP đã được triển khai ở Việt Nam bởi các nhà cung cấp VNPT, VietTel, SPT và ETC. Loại hình này được miêu tả trong hình 1.8.
2. Máy tính tới máy điện thoại
Trong dịch vụ này, người gọi sử dụng một máy tính đa phương tiện để thực hiện một cuộc gọi tới một thuê bao cố định PSTN hoặc thuê bao di động thông thường. Tín hiệu thoại từ phía người gọi, thông qua máy tính được đóng gói vào các gói IP truyền qua mạng IP tới gateway. Tại đó, các gói tin IP được chuyển đổi thành tín hiệu 64 kbps thông thường và chuyển tới tổng đài nội hạt của thuê bao bị gọi và từ đó chuyển tới máy điện thoại của thuê bao bị gọi. Đây là loại hình dịch vụ thoại Internet đã được triển khai ở Việt Nam dưới dạng dịch vụ Fone VNN.
Voip may tinh, dich vụ mạng Voip
Kết nối từ máy tính tới máy điện thoại

3. Máy tính tới máy tính
Trong trường hợp này, hai PC có thể được kết nối trực tiếp với nhau trong cùng một mạng IP hay giữa các mạng IP với nhau thông qua một mạng trung gian khác (như ISDN/PSTN). Trong các kết nối này, các PC đóng vai trò như các đầu cuối H.323. Nó là một máy tính đa phương tiện gồm sound card, loa, micro...và có phần mềm phục vụ dịch vụ thoại Internet.
Các loại hình dịch vụ thoại qua IP
Kết nối từ máy tính tới máy tính
Tín hiệu thoại từ phía người gọi, thông qua máy tính được đóng vào trong các gói IP và truyền qua mạng. Hai đầu cuối có thể ở trong cùng một mạng IP hoặc thuộc các mạng IP khác nhau. Trong trường hợp thứ hai, các mạng IP có thể được kết nối với nhau qua một mạng trung gian. Mạng này có thể ISDN, PSTN hay Internet. Hiện nay, dịch vụ Fone VNN của Việt Nam cũng đã phép thực hiện cuộc gọi loại này.
Loading...
Chuyên mục: ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận