Code hỗ trợ trực tuyến Yahoo Chat Messenger [online - Offline] cho Web, Blog

Loading...
Làm thế nào để thêm được hỗ trợ trực tuyến qua yahoo cho Website? Blog mình muốn thêm hỗ trợ trực truyến bằng yahoo? Cách thêm hỗ trợ Online qua Yahoo cho Website...
Yahoo Viet Nam

Dưới đây là phần Code và phần demo bằng hình ảnh tương ứng. Mình lấy hình ảnh ở dạng Offline, nếu online thì nó sáng đỏ nhé :)
1. Dạng 1

Code:
<a href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" mce_href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" border="0"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=1" mce_src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=1"></a>

2. Dạng 2

Code:

<a href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" mce_href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" border="0"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=2" mce_src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=2"></a>

3. Dạng 3

Code:
<a href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" mce_href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" border="0"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=5" mce_src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=5"></a>

4. Dạng 4:


<a href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" mce_href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" border="0"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=6" mce_src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=6"></a>5. Dạng 5:

Code:

<a href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" mce_href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" border="0"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=7" mce_src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=7"></a>

6. Dạng 6


<a href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" mce_href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" border="0"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=8" mce_src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=8"></a>


7. Dạng 7


<a href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" mce_href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" border="0"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=9" mce_src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=9"></a>

8. Dạng 8


<a href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" mce_href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" border="0"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=10" mce_src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=10"></a>

9. Dạng 9


<a href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" mce_href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" border="0"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=10" mce_src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=10"></a>

10. Dạng 10


<a href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" mce_href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" border="0"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=12" mce_src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=12"></a>


Chúc các bạn vui vẻ!
Loading...
Chuyên mục: , , , ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận