Biểu tượng icons chat Facebook (FB) mới nhất thú vị với những chữ nổi

Loading...
Biểu tượng Facebook (FB) chat vẫn được nhiều bạn quan tâm khi nó làm cho cuộc trò chuyện của bạn trở lên thú vị hơn. Ngoài những Biểu tượng ký hiệu vui chat trên Facebook (FB) - Cập nhật mới nhất thì bài viết này mình giới thiệu 1 số biểu tượng chỉ dành riêng cho chat trên Facebook cực kỳ thú vị với những chữ nổi...3D đẹp
Biểu tượng chat Facebook mới nhất, icon chat FB

- Với các chữ cái dưới đây. Chúng ta khi sử dụng nhiều chữ cái ghép làm 1 từ thì nhớ có đặt dấu khoảng cách nhé

[[107015582669715]] = A
[[116067591741123]] = B
[[115602405121532]] = C
[[112542438763744]] = D
[[115430438474268]] = E
[[109225112442557]] = F
[[111532845537326]] = G
[[111356865552629]] = H
[[109294689102123]] = I
[[126362660720793]] = J
[[116651741681944]] = K
[[115807951764667]] = L
[[106596672714242]] = M
[[108634132504932]] = N
[[116564658357124]] = O
[[111669128857397]] = P
[[107061805996548]] = Q
[[106699962703083]] = R
[[115927268419031]] = S
[[112669162092780]] = T
[[108983579135532]] = U
[[107023745999320]] = V
[[106678406038354]] = W
[[116740548336581]] = X
[[112416755444217]] = Y
[[165724910215]] = Z

- Như vậy bảng chữ cái đã đầy đủ. Bạn có thể Copy và post chữ ý nghĩa theo mục đích của bạn.

Chúc các bạn vui vẻ !
Loading...
Chuyên mục: ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận