Rss Feed Subscription đẹp - Nhận tin theo dõi Blogspot

Loading...
Rss Feed Subscription tạm được hiểu là người theo dõi có thể đăng ký nhận thông tin qua những trang khác nhau, theo dõi qua mạng xã hội như Google Plus, Facebook, twitter...
Vậy làm thế nào để thêm cho blogspot 1 box để người dùng có thể đăng ký theo dõi Blog của bạn??
Thủ thuật hôm nay Dịch vụ SEO itviet360 chia sẻ với các bạn cách thêm Rss Feed Subscription với những mạng xã hội
Rss Feed Subscription đẹp
Demo tại Blog: Demo thủ thuật Blogspot
- Cách làm thủ thuật:
1. Vào bảng điều khiển Blogger -> Bố cục (Layout) -> Thêm tiện ích (Add a Widget) -> HTML/ Javascript
2. Dán Code dưới đây vào tiện ích vừa thêm

<center>
<div align="center" id="bloggertrix1-Subscribe-wrapper">
<div id="ig-subscription-optin" style="border: 3px solid #000000; filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#55AAEE', endColorstr='#003366',GradientType=0 ); width: 250px;">

<form action="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify" method="post" onsubmit="window.open('http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=bloggertrix', 'popupwindow', 'scrollbars=yes,width=550,height=520');return true" target="popupwindow">
<a class="social-icons" href="https://facebook.com/itviet360"><img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjT8F6wQSZlAoHiyMsl63DAfJGzMZYDEnMqXcVgu5KDxPuL1krGXw5QHQKVQ-e-8Olm1B3LdWlPvXEIWxOxs1whywF1WTcMDHooeWZnyctDJQzM9OHxshhIiAA1XdSBLe88M4eybP9u-oyb/s1600/Bloggertrix-facebook.png" /></a>
<a class="social-icons" href="https://twitter.com/Twittercuaban"><img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDKhTKhsq4CY-WS5ATvrfkq3fQHkymEZaIyq7x8ugexIKo3_vn5ckXyPS_dgJQJwzZU8znNXyNzNEZICmCyuoz6pFOCG9JETm85LGaaOG9SI9PzfvkMnhTKfNx8_QpdBUdqXql-ZUjZtUe/s1600/bloggertrix-twitter.png" /></a>
<a class="social-icons" href="https://plus.google.com/117290973503680239179"><img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9Ku3hS2rsnHOMgjaf_f42iQhIOdN849KLTdvp3bpKJU4CLb2WWW85vuP02QJfSQBtCGo3SmxoZ-Bo2yZt0hZC0vAXDHUaL_wqUCeJrv_jCcZBJXxxT_dsRAIWk4F4wTgyjl9sgKfpdvYl/s1600/Bloggertrix-Googleplus.png" /></a>
<a class="social-icons" href="http://feeds.feedburner.com/itviet360"><img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaG5f7YoV-3fenkf7k_B8naJJvu7pmHjduj0HcFvVso1Ai3YatdDLIxKL8Ygw8fRzejYYlipEgQguV1ulzXa6iv3xZZDacLcPRqTfvOHNIbqIC2K97xzf86LhUWbxs8xMgrziYBZ5AaUjz/s1600/Bloggertrix-Rss.png" /></a>

<input class="email" id="bloggertrix_Subscriber_email" name="from" onblur="if(this.value=='')this.value=this.defaultValue;" onfocus="if(this.value==this.defaultValue)this.value='';" style="width: 130px;" type="text" value="Enter Email Address" /><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<input name="uri" type="hidden" value="itviet360" /><input name="loc" type="hidden" value="en_US" /> <input id="digitalhubinc_Submit_Text" style="height: auto; padding: 5px 0;" type="submit" value="Nhận tin hàng hàng" /></form>
</div>
</div>
</center>
<style>
a.social-icons {margin-right: 5px; height:40px;width:40px;}
a.social-icons:hover {opacity: .7;filter:alpha(opacity=70); }
#ig-subscription-optin {margin: 0px;padding: 10px;background: #2A6DA9;
background: -moz-linear-gradient(top, #5AE, #036);background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#5AE), to(#036));height: auto!important;color: white !important;padding: 20px 15px !important;
text-align: center !important;font-family: Georgia, Times, "Times New Roman", serif !important;margin: 10px;margin: 0px;padding: 10px;
margin: 8px 0 0 !important;line-height: 22px;font-family: Georgia, Times, "Times New Roman", serif;padding: 5px;border: none;}#ig-subscription-optin p {margin: 8px 0 0 !important;line-height: 22px;font-family: Georgia, Times, "Times New Roman", serif;
padding: 5px;border: none;}#ig-subscription-optin input.name {
background: white url(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXlvlJ5uk01FdbgxKe2XcxnwpP-GJKTdyIvV8Xif1gtTlrkE15vhxm1UmlbEcJVk9IIYojTB3SkJDHKdSmo0H3hhQ5JLR1D1RT9eqrdBJex3fgNy31VjvmraM4_a4nwRA7XeB41AckC3E3/s1600/subscribe-name.png) no-repeat center right;}
#ig-subscription-optin input[type="text"] {border: 1px solid #111 !important;
font-size: 15px !important;margin-bottom: 10px !important;padding: 8px 28px 8px 10px !important;width: 80% !important;height: auto !important;}
#ig-subscription-optin input.email {background: white url(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNEUOga8227ww9Ve7MhHbmFlYZtw9lfLqUZROydmY-YkcW4DBjUJXeDPWhoWoUmi5jLBNwTn-_UYFZybfQg4FGMNL6M3vVw_8tJ1bqN3L2VTLqZCbBXCvCCPFPfgVTTB7vMZjTKzHAMoiC/s1600/subscribe-email.png) no-repeat center right;}#ig-subscription-optin input {
font-family: Georgia, Times, "Times New Roman", serif;border-radius: 3px;-moz-border-radius: 3px;-webkit-border-radius: 3px;box-shadow: 0 2px 2px #111;-moz-box-shadow: 0 2px 2px #111;-webkit-box-shadow: 0 2px 2px #111;margin: 0px;padding: 0px;}#ig-subscription-optin h3 {margin-top: 10px !important;margin-bottom: 8px !important;margin-left: 10px !important;margin-right: 10px !important;
font-weight: bold !important;line-height: 26px !important;letter-spacing: normal;
text-transform: none;text-decoration: none;
text-align: center !important;font-family: Georgia, Times, "Times New Roman", serif;
border: none;padding: 0px !important;float: none;}input:hover[type="submit"] {
background-color: #0094D2;border: 1px solid #0094D2;color: white;text-decoration: none;}input[type="submit"] {background-color: #00A7ED;border: 1px solid #0094D2;
color: white;cursor: pointer;font-family: 'Droid Sans', sans-serif !important;font-size: 13px;font-weight: normal;padding: 5px;text-decoration: none;}input {
color: #333;font-family: 'Droid Sans', sans-serif;}#ig-subscription-optin input[type="submit"] {background: #960E17 url(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgC6CdbZjuviQD6fLnKddgisrFSz_hRt83lFksFx_F3XFsYf-2s2DCz_MpXHiL0_dtPYUnMTpM4WAmZlp_PaNWh87YpyjzJ-MB-34hR_fOdDFnWqUdDnYZKL2V__gMbSr4-zH5ePK6WDCmV/s1600/subscribe-red.png) repeat-x top;border: 1px solid #111 !important;color: white;cursor: pointer !important;font-size: 18px !important;font-weight: bold !important;
padding: 6px 0 !important;text-shadow: -1px -1px #3A060A !important;width: 90% !important;height: auto !important;line-height: 24px !important;}
#ig-subscription-optin input[type="submit"]:hover {color: #FFA5A5;}</style>

Trong đó có các tùy chỉnh được bôi màu vàng các bạn thay thế bằng ID tương ứng

Chúc các bạn vui vẻ

Loading...
Chuyên mục: , , ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận