Poster - hình ảnh đẹp nghệ thuật nói lên tác hại của thuốc lá

Loading...
Những hình ảnh được sử dụng để truyền tải thông điệp nói lên tác hại của thuốc lá. Ảnh được những nhà thiết kế trong các cuộc thi poster.
itviet360 cũng mong muốn góp thông tin truyền tải thuông điệp phòng chống thuốc lá với những hình ảnh nói lên tác hại thuốc lá dưới đây.

Loading...
Chuyên mục: ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận