Đề tài nghiên cứu triển khai hệ thống VoIP cho doanh nghiệp

Loading...

itviet360 giới thiệu đề tài nghiên cứu và triển khai hệ thống VoIP cho doanh nghiệp

Đề tài được nhóm sv khoa CNTT trường ĐH GTVT TpHCM triển khai.
VoIP doanh nghiệp
Nội dung triển khai đề tài:

Chương 1. GIỚI THIỆU
1.1. Lý do chọn đề tài:
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.4. Bố cục đề tài
Chương 2. TỔNG QUAN VỀ MẠNG VOIP
2.1. Khái niệm Voice Over IP
2.1.1. VoIP là gì ?
2.1.2. Các thành phần mạng VoIP
2.1.2.1. Thiết bị đầu cuối
2.1.2.2. Mạng truy nhập VoIP
2.1.2.3. Gatekeeper
2.1.2.4. Gateway
2.2. Các loại hình dịch vụ thoại qua IP
2.2.1. Máy điện thoại tới máy điện thoại
2.2.2. Máy tính tới máy điện thoại
2.2.3. Máy tính tới máy tính
2.3. Các ưu điểm, nhược điểm và ứng dụng của VoIP
2.3.1. Ưu điểm
2.3.2. Nhược điểm
2.3.3. Các ứng dụng của VoIP
Chương 3. HỆ THỐNG VOIP ASTERISK
3.1. Giới thiệu hệ thống Asterisk
3.1.1. Cấu trúc của Asterisk
3.1.2. Một số tính năng cơ bản của Asterisk 22
3.2. Cài đặt Asterisk
3.2.1. Yêu cầu phần cứng
3.2.2. Lắp đặt phần cứng
3.2.3. Yêu cầu phần mềm
3.2.4. Biên dịch và cài đặt
3.3. Cấu trúc hệ thống Asterisk
3.3.1. Cấu trúc thư mục của Asterisk
3.3.2. Các file cấu hình của Asterisk
3.4. Dịch vụ tính cước phí A2billing trên Asterisk
3.4.1. Giới thiệu
3.4.2. Tìm hiểu A2billing
3.5. Dịch vụ FAX qua VoIP
3.5.1. Tìm hiểu về công nghệ Fax
3.5.2. Các loại Fax 33
3.5.3. Công nghệ Fax qua VoIP
Chương 4. HỆ THỐNG VOIP VOIPSWITCH
4.1. Tổng quát
4.2. Lợi thế của hệ thống quản lý VoIPSwitch
4.3. Cài đặt
4.3.1. Yêu cầu phần cứng
4.3.2. Yêu cầu phần mềm
4.3.3. Cài đặt VoIPSwitch
4.4. Tìm hiểu cơ bản VoIPSwich
Chương 5. CẤU HÌNH CARD X100P GIAO TIẾP VỚI PSTN
5.1. Giới thiệu Card X100P
5.2. Khái niệm FXO và FXS
5.3. Cấu hình Card X100P giao tiếp PSTN
Chương 6. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG VOIP
6.1. Giới thiệu về mô hình triển khai
6.1.1. Yêu cầu
6.1.2. Mô hình xây dựng
6.1.3. Các thiết bị cần có trong hệ thống tổng đài :
6.2. Cài đặt A2billing
6.2.1. Yêu cầu hệ thống
6.2.2. Hướng dẫn cài đặt
6.3. Cấu hình A2billing
6.3.1. Tạo Dialplan
6.3.2. Tạo nhà cung cấp (Providers) và Trunks
6.3.3. Tạo Rate Cards và CallPlans
6.3.4. Tạo Customer
6.4. Cấu hình dịch vụ Fax trên Asterisk
6.4.1. Cài đặt
6.4.2. Cấu hình Fax
6.5. Cấu hình VoIPSwich
6.5.1. Tạo Gatekeeper
6.5.2. Tạo Dial Plan
6.5.3. Tạo ra tariffs để định mức giá cho mỗi cuộc gọi.
6.5.4. Tạo người dùng và thêm tiền vào tài khoản cho khách hàng
Chương 7. KẾT LUẬN 88
7.1. Các ưu điểm của IP PBX được xây dựng bằng Asterisk, Voipswitch:
7.1.1. Tiết kiệm chi phí đầu tư thiết bị ban đầu:
7.1.2. Linh hoạt và cơ động
7.1.3. Cung cấp nhiều tính năng, tiện ích mới hoàn toán miễn phí
7.1.4. Các hạn chế của IP PBX
7.2. Hạn chế
7.3. Hướng phát triển triển của đề tài 90
7.4. Kết luận
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Chi tiết từng chương được giới thiệu ở những bài tiếp theo...

Loading...
Chuyên mục:

0 nhận xét:

Đăng một bình luận