Code Javascript tạo thêm đồng hồ cho Website, blog

Loading...
Làm thế nào để thêm đồng hồ cho website? Blogger của mình muốn thêm đồng hồ.
Thủ thuật Blogspot hôm nay chia sẻ với các bạn 1 đoạn Code Javascript giúp website, blog của các bạn có thêm được 1 công cụ đo đồng hồ đơn giản và chuyên nghiệp

Đồng hồ Javascript
Demo trực tiếp: Demo thủ thuật blogspot
Code:

<form name="BM1">
<input type="text" name="MucVB" />
</form>

<script language="javascript">
function HamThoiGian(){
// Khoi tao doi tuong thoi gian.
var ThoiGian = new Date(); // Khoi tao doi tuong Date.
var Gio = ThoiGian.getHours(); // Lay gia tri gio tu doi tuong Date.
var Phut = ThoiGian.getMinutes(); // Lay phút tu doi tuong Date.
var Giay = ThoiGian.getSeconds(); // Lay giây tu doi tuong Date
// Thêm so 0 vào truoc so chi thoi gian neu nhu nó nho hon 10.
if(Gio<10){
Gio="0"+Gio;}
if(Phut<10){
Phut="0"+Phut;}
if(Giay<10){
Giay="0"+Giay;}
// Xuat ket qua ra muc nhap van ban có tên MucVB
document.BM1.MucVB.value="Bây giờ là: "+Gio+":"+Phut+":"+Giay;
// Goi lai hàm HamThoiGian sau moi mot giây trôi qua.
}
setInterval("HamThoiGian()",1000); // Su dung setInterval de goi lap di lap lai hàm HamThoiGian sau 1 giây.
</script>

- Hướng dẫn thêm thủ thuật vào blogspot.
1. Vào bảng điều khiển Blogger -> bố cục (Layout) -> thêm tiện ích (Add a Widget) -> HTML/Javascript
2. Dán đoạn code trên vào tiện ích vừa thêm.

Loading...
Chuyên mục: , , ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận