Tùy chỉnh nhãn (Labels) cho blogspot - Thủ thuật

Loading...
Thủ thuật hôm nay mình giới thiệu tới các bạn đó là tùy chỉnh Labels blogger sao cho đẹp và được người xem blog chú ý tới. Blogger có labels thì bên blog WP có Tag (mình nhớ là vậy). Tag ở bên blog WP khá đpẹ mắt và theo bạn mình sử dụng WP thì có vẻ dễ chỉnh sửa. Còn đối với Labels Blogger, làm thế nào để labels hiển thị ra ngoài đẹp (không phải mặc định của blog), điều đó chúng ta cần thay đổi thiết lập và tùy chỉnh CSS cho nó.
Labels for blogger, thu thuat blog
Hình ảnh DEMO - Có thể tùy chỉnh để không hiển thị số lượng bài viết trong Labels. 
Cách làm thủ thuật:
Bước 1: Vào Bố cục (Layout) -> Thêm tiện ích (Add a widget) -> Nhãn (Labels)
Bước 2: Tùy chỉnh thiết lập tiện ích Labels theo lựa chọn hình dưới đây.

Lưu lại.
Bước 3: Vào mẫu (Template) -> Chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
Dán đoạn code dưới đây ngay bên trên  ]]></b:skin>

.label-size {
float: left;
margin: 0 0 7px 20px;
position: relative;
font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;
font-size: 0.75em;
font-weight: bold;
text-decoration: none;
color: #996633;
text-shadow: 0px 1px 0px rgba(255,255,255,.4);
padding: 0.417em 0.417em 0.417em 0.917em;
border-top: 1px solid #d99d38;
border-right: 1px solid #d99d38;
border-bottom: 1px solid #d99d38;
-webkit-border-radius: 0 0.25em 0.25em 0;
-moz-border-radius: 0 0.25em 0.25em 0;
border-radius: 0 0.25em 0.25em 0;
background-image: -webkit-linear-gradient(top, rgb(254, 218, 113), rgb(254, 186, 71));
background-image: -moz-linear-gradient(top, rgb(254, 218, 113), rgb(254, 186, 71));
background-image: -o-linear-gradient(top, rgb(254, 218, 113), rgb(254, 186, 71));
background-image: -ms-linear-gradient(top, rgb(254, 218, 113), rgb(254, 186, 71));
background-image: linear-gradient(top, rgb(254, 218, 113), rgb(254, 186, 71));
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(GradientType=0,StartColorStr='#feda71', EndColorStr='#feba47');
-webkit-box-shadow: inset 0 1px 0 #faeaba,
0 1px 1px rgba(0,0,0,.1);
-moz-box-shadow: inset 0 1px 0 #faeaba,
0 1px 1px rgba(0,0,0,.1);
box-shadow: inset 0 1px 0 #faeaba,
0 1px 1px rgba(0,0,0,.1);
z-index: 1;
}

.label-size:before {
content: '';
width: 1.30em;
height: 1.39em;
background-image: -webkit-linear-gradient(left top, rgb(254, 218, 113), rgb(254, 186, 71));
background-image: -moz-linear-gradient(left top, rgb(254, 218, 113), rgb(254, 186, 71));
background-image: -o-linear-gradient(left top, rgb(254, 218, 113), rgb(254, 186, 71));
background-image: -ms-linear-gradient(left top, rgb(254, 218, 113), rgb(254, 186, 71));
background-image: linear-gradient(left top, rgb(254, 218, 113), rgb(254, 186, 71));
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(GradientType=1,StartColorStr='#feda71', EndColorStr='#feba47');
position: absolute;
left: -0.69em;
top: .2em;
-webkit-transform: rotate(45deg);
-moz-transform: rotate(45deg);
-o-transform: rotate(45deg);
transform: rotate(45deg);
border-left: 1px solid #d99d38;
border-bottom: 1px solid #d99d38;
-webkit-border-radius: 0 0 0 0.25em;
-moz-border-radius: 0 0 0 0.25em;
border-radius: 0 0 0 0.25em;
z-index: 1;
}

.label-size:after {
content: '';
width: 0.5em;
height: 0.5em;
background: #fff;
-webkit-border-radius: 4.167em;
-moz-border-radius: 4.167em;
border-radius: 4.167em;
border: 1px solid #d99d38;
-webkit-box-shadow: 0 1px 0 #faeaba;
-moz-box-shadow: 0 1px 0 #faeaba;
box-shadow: 0 1px 0 #faeaba;
position: absolute;
top: 0.667em;
left: -0.083em;
z-index: 9999;
}

#Label1 {
height: 210px;
}

.label-size:hover {
background-image: -webkit-linear-gradient(top, rgb(254, 225, 141), rgb(254, 200, 108));
background-image: -moz-linear-gradient(top, rgb(254, 225, 141), rgb(254, 200, 108));
background-image: -o-linear-gradient(top, rgb(254, 225, 141), rgb(254, 200, 108));
background-image: -ms-linear-gradient(top, rgb(254, 225, 141), rgb(254, 200, 108));
background-image: linear-gradient(top, rgb(254, 225, 141), rgb(254, 200, 108));
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(GradientType=0,StartColorStr='#fee18d', EndColorStr='#fec86c');
border-color: #e1b160;
}

.label-size:hover:before {
background-image: -webkit-linear-gradient(left top, rgb(254, 225, 141), rgb(254, 200, 108));
background-image: -moz-linear-gradient(left top, rgb(254, 225, 141), rgb(254, 200, 108));
background-image: -o-linear-gradient(left top, rgb(254, 225, 141), rgb(254, 200, 108));
background-image: -ms-linear-gradient(left top, rgb(254, 225, 141), rgb(254, 200, 108));
background-image: linear-gradient(left top, rgb(254, 225, 141), rgb(254, 200, 108));
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(GradientType=1,StartColorStr='#fee18d', EndColorStr='#fec86c');
border-color: #e1b160;
}

Lưu Template lại và xem kết quả
- CHÚ Ý: CÒN 1 CÁCH KHÁC THAY THẾ CHO BƯỚC 3, ĐÓ LÀ CHÚNG TA SỬ DỤNG 1 TIỆN ÍCH HTML/JAVASCRIPT
Dán đoạn code bên trên có dạng:

<style type="text/css">
Đoạn code bên trên đặt trong này
</style>

Lưu lại và xem kết quả ^^

chúc các bạn thành công !
Loading...
Chuyên mục: , , ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận