Giải phương trình bậc 2 trong C, C# - Lập trình hướng đối tượng

Loading...
Giải phương trình bậc 2 trong C, C# - Bài tập nhập môn của lập trình hướng đối tượng. Giải phương trình bậc 2 chắc hẳn chúng ta đã quen với nhiều phương pháp khác nhau. Bài Code ở đây trình bày theo hướng lập trình hướng đối tượng.
Giải phương trình bậc 2 trong C
Hàm nhập gồm 3 thuộc tính A, B, C
Code:

public void Nhap()
{
Console.Write("\t Nhap he so a: ");
this.a = float.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("\t Nhap he so b: ");
this.b = float.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("\t Nhap he so c: ");
this.c = float.Parse(Console.ReadLine());
}

Phương thức giải phương trình bậc 2.
Code:

public void GiaiPT()
{
float delta, x1, x2;
delta = this.b * this.b - 4 * this.a * this.c;
if (delta > 0)
{
x1 = (float)(-this.b - Math.Sqrt(delta)) / (2 * this.a);
x2 = (float)(-this.b + Math.Sqrt(delta)) / (2 * this.a);
Console.WriteLine("\n Phuong trinh co 2 nghiem la X1 = {0} va X2 = {1}", x1.ToString("0.000"), x2.ToString("0.000"));
}
else if (delta == 0)
{
x1 = (-this.b) / (2 * this.a);
Console.WriteLine("\n Phuong trinh co nghiem duy nhat X = {0}", x1.ToString("0.000"));
}
else
Console.WriteLine("\n Phuong trinh vo nghiem");
}

Code đầy đủ các bạn TẢI TẠI ĐÂY
- Sửa lại chữ Menu4 thành Menu dùm mình.
----------------------
Chúc các bạn học tập tốt !
Loading...
Chuyên mục: ,

4 nhận xét:

 1. hình như bạn wen xét trường hợp a=0 nhỉ

  Trả lờiXóa
 2. Có xét rồi đó bạn. mình dùng if - else if - else đủ cả 3 trường hợp Delta. hi

  Trả lờiXóa
 3. Ý mình là khi a=0 thì trở thành PT bậc 1, b=0,c=0 thì ... Như z mới xét hết được các trường hợp của PT bậc 2

  Trả lờiXóa
 4. Trường hợp đó không được coi là PT bậc 2 nữa bạn. Nếu bạn làm trường hợp đó nữa thì xét thêm 1 DK if

  Trả lờiXóa