Cấu hình IGRP - IGRP config - Định tuyến động

Loading...
Tiếp theo của Dynamic routing dưới đây là cấu hình IGRP
1. Giới thiệu IGRP
IGRP là một giao thức định tuyến nội và định tuyến theo vectơ khoảng cách.
Giao thức định tuyến theo vectơ khoảng cách chọn lựa đường đi bằng cách so sách vectơ khoảng cách. Router chạy giao thức định tuyến theo vectơ khoảng cách thực hiện bảng định tuyến theo định kỳ cho các router láng giềng. Dựa vào thông tin cập nhật, router thực hiện có 2 nhiệm vụ sau:
- Xác định mạng đích mới.
- Cập nhật sự cố về đường đi trên mạng. IGRP là giao thức định tuyến theo vectơ khoảng cách do Cisco phát triển nên. IGRP thực hiện cập nhật theo chu kỳ 90 giây / lần và chỉ gửi thông tin cập nhật trong phạm vi 1 hệ tự quản.
IGRP sử dụng 1 số kĩ thuật để tăng tính ổn định trong hoạt động định tuyến của nó như: Holdown, Split horizon, Poison reverse...
- Thời gian holddown được sử dụng để trách cho router cập nhật những thông tin được phát ra do chu kỳ cập nhật nhưng lại là những thông tin cũ , chưa được cập nhật mới.
- Split horizons là nguyên tắc giúp cho router tránh bị lặp vòng bằng cách ngăn không cho router gửi lại những thông tin cập nhật một hướng mà nó vừa nhận được từ chính hướng đó.
- Poison reverse có thể tránh được nhiều vòng lặp
- Thời gian invalaid cho biết trong khoảng thời gian bao lâu thì router vẫn thực hiện gửi thông tin cập nhật bình thường về một đường nào đó trước khi xác nhận chắc chắn là con đường đó không còn sử dụng được nữa.
- Flush timer (thời gian xóa) là khoảng thời gian mà router phải chờ trước khi thật sự xóa một con đường trong bảng định tuyến.

2. Đặc điểm
- Khả năng thích ứng với các cấu trúc mạng phức tạp và không xác định
- Khả năng linh hoạt với các đặc tính băng thông và độ trễ khác nhau.
- Khả năng mở rộng cho hệ thống mạng lớn
Mặc định thì IGRP sử dụng băng thông và độ trễ làm thông số định tuyến. Ngoài ra IGRP còn có thể cấu hình để sử dụng nhiều thông số khác để định tuyến
3. Cấu hình
Về cơ bản, các câu lệnh trong định tuyến động tương đối giống nhau. IGRP ra đời sau phiên bản RIP, nó khắc phục được nhược điểm của RIP
 •  Định nghĩa IGRP là giao thức định tuyến IP Router(config)#router igrp autonomous-system
 • Lựa chọn mạng tham gia Router(config-router)#network network-number
 • Các lệnh kiểm tra và xử lí lỗi sai thể hiện trong IGRP Router#show ip protocols
  Router#show ip route
  Router#show ip igrp transactions
  Router#debug ip igrp events
  Router#debug ip igrp transactions
  Router#ping
  Router#Traceroute
 • Ngoài ra còn 1 số lệnh kiểm tra thông số của IGRP Router#show interface interface
  Router#show running-config
  Router#show running-config interface interface
  Router#show running-config | begin interface interface
  Router#show running-config | begin igrp
  Router#show ip protocols
Ví dụ: Để kiểm tra xem cổng Ethernet đã được cấu hình đúng chưa thì bạn dùng lệnh Router#show interface f0/0
------------------------------------------------------------------------------------
Xem static route để hiểu thêm về cách cấu hình interface
Mong được chia sẻ kiến thức cùng các bạn
Loading...
Chuyên mục: ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận