Like Facebook, G+, chia sẻ liên kết bên thanh phải cho blogspot, Web

Loading...
Chia sẻ liên kết là 1 điều cần thiết trên mỗi Blog và Website. Với những thủ thuật Blogspot của itviet360 các bạn có nhiều lựa chọn cho chia sẻ liên kết, Like qua FB, G+ link cho mình...
- Bài viết này itviet360 chia sẻ thủ thuật button Like Facebook, G+, share liên kết bên thanh phải cho blogspot, Web
Like Facebook, G+ Google

 Demo tại Blog: Dịch vụ SEO
Hướng dẫn thủ thuật trên blogspot. Đối với Website các bạn cũng chỉ cần thêm tương tự.
1. Vào bảng điều khiển Blogger -> Bố cục (Layout) -> Thêm tiện ích (HTML/Javascript)
2. Dán code dưới đây vào tiện ích vừa thêm

<style>
/* Fixed Positioned AddThis Toolbox */
.sharing_box_itviet360 {
position: fixed;
top: 38%;
right: 0;
border: 0px solid #00EE00;
padding: 3px 3px 1px;
-moz-border-radius: 4px;
-webkit-border-radius: 0px;
border-radius: 0px;
background: #F0FFFF;
width: 55px;
min-height: 290px;
}
.sharing_box_itviet360 .item {
width: 50px;
margin: 5px 0 5px 0;
}
.twitter_float iframe
{
width:45px!important;
}
</style>
<!-- SHARING BOX Fixed-Positioned Toolbox -->
<div class='sharing_box_itviet360'>
<div style='text-align:center; margin-top:5px'>


</div>
<!-- TWITTER -->
<div class='item twitter_float' style='margin-left:0px'>
<a class='twitter-share-button' data-count='vertical' data-lang='en' href='https://twitter.com/share'>Tweet</a>
</div>

<!-- FACEBOOK -->
<div class='item' style='margin-left:0px'>
<div class='fb-like' data-font='verdana' data-layout='box_count' data-send='false' data-show-faces='true' data-width='44'></div>
<div id='fb-root'></div>
</div>
<!-- G+ -->
<div class='item' style='margin-left:0px'>
<!-- Place this tag where you want the +1 button to render -->
<g:plusone size='tall'></g:plusone>
</div>
<!-- OTHERSHARE -->
<div class='item' style='margin-left:0px'>
<!-- AddThis Button BEGIN -->
<div class='addthis_toolbox addthis_default_style '>
<a class='addthis_counter'></a>
</div>
<!-- AddThis Button END -->
</div>
</div>
<!-- FAST SHARING SCRIPT -->
<!-- TWITTER SCRIPT -->
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = "//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
<!-- G+ SCRIPT -->
<!-- Place this render call where appropriate -->
<script type='text/javascript'>gapi.plusone.go();</script>
<!-- STUMBLEUPON SCRIPT -->
<!-- Place this snippet wherever appropriate -->
<script type='text/javascript'>
(function() {
var li = document.createElement('script'); li.type = 'text/javascript'; li.async = true;
li.src = 'https://platform.stumbleupon.com/1/widgets.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(li, s);
})();
</script>
<script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=ra-4f660fb932fd0f15"></script>

Trong đó các giá trị bôi vàng là giá trị các bạn thay đổi theo ý muốn. TOP là giá trị cao thấp của cả khung chia sẻ.
Loading...
Chuyên mục: , , , ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận