Code & cách viết chữ ngược độc đáo Online ngay trên Website

Loading...
Làm thế nào để viết được chữ ngược trên Blog của mình? Viết chữ ngược ngay trên Website. Khi mình đưa 1 số câu Status viết chữ ngược lên Facebook (FB) hay Google Plus (G+) thì khá nhiều bạn thắc mắc mình là làm thế nào để viết được những dòng chữ ngược đó.
- Bài viết này itviet360 sẽ chia sẻ các bạn đoạn code và các bạn có thể viết chữ ngược ngay tại bài viết này của itviet360.com
Viết chữ ngược, code viet chu nguoc, cach viet chu nguoc
Viết chữ ngược trực tiếp nào :
Viết chữ ngược trực tuyến [Online] cùng itviet360.com

Từ gốc:
Kết quả:
Có hỗ trợ tiếng việt

Nếu bạn muốn đưa vào Website hay Blog của mình thì dán đoạn code dưới đây:
<style type="text/css"> 
textarea { font-family: "Arial Unicode MS", Batang }
</style> 
<script src="him.js" type="text/javascript"></script> 
<script language="JavaScript"> 
function flip() {
 var result = flipString(document.f.original.value.toLowerCase());
 document.f.flipped.value = result;
}

function flipString(aString) {
 var last = aString.length - 1;
 var result = new Array(aString.length)
 for (var i = last; i >= 0; --i) {
  var c = aString.charAt(i)
  var r = flipTable[c]
  result[last - i] = r != undefined ? r : c
 }
 return result.join('')
}
var flipTable = {
a : '\u0250',
b : 'q',
c : '\u0254', //open o -- from pne
d : 'p',
e : '\u01DD',
f : '\u025F', //from pne
g : '\u0183',
h : '\u0265',
i : '\u0131', //from pne
j : '\u027E',
k : '\u029E',
//l : '\u0283',
m : '\u026F',
n : 'u',
r : '\u0279',
t : '\u0287',
v : '\u028C',
w : '\u028D',
y : '\u028E',
'.' : '\u02D9',
'[' : ']',
'(' : ')',
'{' : '}',
'?' : '\u00BF', //from pne
'!' : '\u00A1',
"\'" : ',',
'<' : '>',
'_' : '\u203E',
';' : '\u061B',
'\u203F' : '\u2040',
'\u2045' : '\u2046',
'\u2234' : '\u2235',
'\r' : '\n' //Duyet lai- TeenCp.Net
}

for (i in flipTable) {
  flipTable[flipTable[i]] = i
}

</script> 
<body background="bg.gif" style="background-color: white; color: #e01416;"> 
<center>
<h2>
Viết chữ ngược trực tuyến [Online] cùng itviet360.com</h2>
<form name="f">
<table style="width: 500px;"><tbody>
<tr>         <td>Từ gốc:</td>          <td><textarea cols="55" name="original" onkeyup="flip()" rows="5">By: itviet360.com
Gợi ý: bạn cũng có thể nhập chữ ngược của bạn bè mình để giải mã....Chúc các bạn vui vẻ</textarea>  </td>        </tr>
<tr>         <td>Kết quả:</td>          <td><textarea cols="55" name="flipped" rows="5"></textarea></td>      </tr>
</tbody></table>
</form>
<center>
<input onclick="flip()" type="button" value="Enter!" /></center>
Có hỗ trợ tiếng việt
</center>
</body>
Chúc các bạn vui vẻ :)
Loading...
Chuyên mục: ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận