Cách tạo khung Form đăng nhập cho blogspot

Loading...
Làm thế nào để thêm được Form đăng nhập vào cho blog của mình?
Mặc định của Blogger cho phép bạn đăng nhập vào tài khoản ngay trên thanh navbar. Tuy nhiên hầu hết khi sử dụng template không phải mặc định thì bạn sẽ bỏ thanh navbar đó nên đăng nhập trực tiếp trên đó cũng mất đi, bạn muốn đăng nhập được thì bạn phải vào trang của tài khoản Google tương ứng.
Ở bài viết này mình hướng dẫn các bạn cách thêm khung đăng nhập cho Blogger trở nên chuyên nghiệp hơn.
Mẫu 1
Demo: Demo thủ thuật Blogspot
- Hướng dẫn thủ thuật
1. Đăng nhập vào bảng điều khiển Blogger -> Bố cục (Layout) -> Thêm tiện ích (Add a Widget) -> HTML/Javascript
2. Dán code dưới đây vào tiện ích vừa thêm (Tương ứng với mẫu 1 ở hình bên trên)

<form action="https://www.google.com/accounts/ServiceLoginAuth?service=blogger" method="post" onsubmit="onlogin()">
<input value="http://www.blogger.com/home" name="continue" type="hidden"/>
<div><label for="Email"> Tài khoản: [<a href="http://itviet360.com" target="_top" title="Tác giả VnTim™">©</a>]<br/><input id="EmailGoogle" tabindex="1" name="Email" size="30" type="text"/></label></div>
<div><label for="Passwd"> Mật khẩu: (<a href="https://www.blogger.com/forgot.g" target="_top" title="Quên mật khẩu?">?</a>)<br/></label><input id="Passwd" tabindex="2" autocomplete="on" name="Passwd" size="30" type="password"/></div>
<div><input type="checkbox" name="PersistentCookie" id="PersistentCookie" value="yes" /> <label for="PersistentCookie" >Nhớ mật khẩu</label></div>
<input id="signin-btn-ns" tabindex="0" value="Đăng nhập" name="submit" type="submit"/></form>

3. Lưu lại :)

Mẫu 2:
Code:

<form id="gaia_loginform" action="https://www.google.com/accounts/ServiceLoginAuth?service=blogger" method="post" onsubmit= "return(gaia_onLoginSubmit());" >
<div id="gaia_loginbox">
<table class="form-noindent" cellspacing="0" cellpadding="5" width="100%" border="0">
<tr> <td valign="top" style="text-align:center" nowrap="nowrap" bgcolor="#e8eefa">
<input type="hidden" name="ltmpl" value="draft" />
<div class="loginBox">
<table id="gaia_table" align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0">
<tr><td colspan="2" align="center">
<table> <tr> <td valign="top">
<img src="http://kodehexa.googlepages.com/google_transparent.gif" alt="Google" /></td>
<td valign="middle"><font size="+0"><b>Tài khoản</b></font></td></tr></table>
<font size="-1"></font></td></tr>
<script type="text/javascript">
<!-- function onPreCreateAccount() { return true; } function onPreLogin() { if (window["onlogin"] != null) { return onlogin(); } else { return true; } } -->
</script>
<tr><td colspan="2" align="center"></td></tr>
<tr><td nowrap="nowrap"><div align="right">
<span class="gaia le lbl">Email:</span></div></td><td>
<input type="hidden" name="continue" id="continue" value="http://www.blogger.com/home" />
<input type="hidden" name="service" id="service" value="blogger" />
<input type="hidden" name="naui" id="naui" value="8" />
<input type="hidden" name="fpui" id="fpui" value="2" />
<input type="hidden" name="skipvpage" id="skipvpage" value="true" />
<input type="hidden" name="rm" id="rm" value="false" />
<input type="hidden" name="ltmpl" id="ltmpl" value="draft" />
<input type="hidden" name="hl" id="hl" value="vi" />
<input type="hidden" name="alwf" id="alwf" value="true" />
<input type="hidden" name="alinsu" id="alinsu" value="0" />
<input type="hidden" name="ltmpl" id="ltmpl" value="draft" />
<input type="hidden" name="GALX" value="Ie2nThzvHSI" />
<input type="text" name="Email" id="Email" size="20" value="" class='gaia le val' />
</td></tr>
<tr><td></td><td align="left"></td></tr>
<tr><td align="right"><span class="gaia le lbl">Mật Khẩu:</span></td>
<td><input type="password" name="Passwd" id="Passwd" size="20" class="gaia le val" /></td></tr>
<tr><td></td><td align="left"></td></tr>
<tr><td align="right" valign="top">
<input type="checkbox" name="PersistentCookie" id="PersistentCookie" value="yes" />
<input type="hidden" name='rmshown' value="1" /></td>
<td align="left"><label for="PersistentCookie" class="gaia le rem">Nhớ mật khẩu</label></td></tr>
<tr><td></td>
<td align="left"><input type="submit" class="gaia le button" name="signIn" value="Đăng nhập" /></td></tr>
<tr id="ga-fprow">
<td colspan="2" height="33.0" class="gaia le fpwd" align="center" valign="bottom">
<a href="https://www.blogger.com/forgot.g" target=_top>Quên mật khẩu?</a>
[<a href="http://itviet360.com" target=_top title="itviet360">©</a>]</td>
</tr></table></div></td></tr></table></div>
<input type="hidden" name="asts" id="asts" value="" />
</form>
<form id="gaia_universallogin" action="https://www.google.com/accounts/ServiceLoginAuth?service=blogger" method="post" onsubmit="return(gaia_onLoginSubmit());">
<input type="hidden" name="continue" id="continue" value="https://draft.blogger.com/home" />
<input type="hidden" name="service" id="service" value="blogger" />
<input type="hidden" name="naui" id="naui" value="8" />
<input type="hidden" name="fpui" id="fpui" value="2" />
<input type="hidden" name="skipvpage" id="skipvpage" value="true" />
<input type="hidden" name="rm" id="rm" value="false" />
<input type="hidden" name="ltmpl" id="ltmpl" value="draft" />
<input type="hidden" name="hl" id="hl" value="vi" />
<input type="hidden" name="alwf" id="alwf" value="true" />
<input type="hidden" name="alinsu" id="alinsu" value="0" />
<input type="hidden" name="ltmpl" id="ltmpl" value="draft" />
<input type="hidden" name="ltmpl" id="ltmpl" value="draft" />
</form>


Loading...
Chuyên mục: , , ,

3 nhận xét:

 1. sao nó ko hoạt động vậy bác, cức báo lỗi cookies à

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mình test trên demo vẫn bình thường nha. bạn gửi cụ thể lỗi thông báo dùm mình nha

   Xóa
 2. cho mình hỏi cách tao khung đăng kí và đăng nhập được không?

  Trả lờiXóa