Phương trình đời sống: Đàn ông + đàn bà =)))))

Loading...
Tạm gọi đây phương trình. Vì đem nó ra "soi" thì đúng nó là phương trình thật. Thư giãn với cách giải phương trình "thực tế đời sống" khá thú vị. ^_^

icon con khi

PT 1:
Đàn ông = ăn + ngủ + làm việc + giải trí (a)
Con khỉ = ăn + ngủ (b)
Thay (b) vào (a), có:
Đàn ông = Con khỉ + làm việc + giải trí
Chuyển vế ta có:
Đàn ông – giải trí = Con khỉ + làm việc
Kết luận:
Đàn ông không giải trí (thì) = Con khỉ làm việc
PT 2:
Đàn ông = ăn + ngủ + kiếm tiền (a)
Con khỉ = ăn + ngủ (b)
Thay (b) vào (a), có:
Đàn ông = Con khỉ + kiếm tiền
Chuyển vế ta có:
Đàn ông – kiếm tiền = Con khỉ
Kết luận:
Đàn ông không biết kiếm tiền thì chỉ = 1 con khỉ!
PT 3:
Đàn bà = ăn + ngủ + tiêu tiền (a)
Con khỉ = ăn + ngủ (b)

Thay (b) voà (a), có:
Đàn bà = Con khỉ + tiêu tiền
Chuyển vế ta có:
Đàn bà – tiêu tiền = Con khỉ
Kết luận:
Đàn bà mà không biết tiêu tiền thì cũng như (=) khỉ thôi.
Tổng hợp Phương trình (2) và Phương trình (3) ta thu được:
1/ Đàn ông không biết kiếm tiền = Đàn bà không biết tiêu tiền
2/ Đàn ông kiếm tiền để cho Đàn bà không trở thành con khỉ (tiền đề 1)
3/ Đàn bà tiêu tiền để cho Đàn ông không trở thành con khỉ (tiên đề 2)
Từ các chứng minh trên suy ra:
Đàn ông + Đàn bà = Con khỉ + kiếm tiền + Con khỉ + tiêu tiền
Thực tế do “kiếm tiền” bao giờ cũng mang dấu dương còn “tiêu tiền” bao giờ cũng mang dấu âm cho nên phương trình tổng quát rút gọn sẽ là:
ĐÀN ÔNG + ĐÀN BÀ = 2 CON KHỈ (sống với nhau…)

Nguồn: ST
Loading...
Chuyên mục: , ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận