Menu CSS3 Navigation đơn giản, đẹp cho blogspot, Web

Loading...
Làm thế nào để thêm được menu ngang cho Website, blog. Thủ thuật hôm nay mình giới thiệu tới các bạn là làm 1 menu ngang Menu CSS3 Navigation đơn giản mà đẹp và cần thiết cho blog, website có nhiều mục con.
menu CSS3 Navigation for blogspot
Hướng dẫn thủ thuật trên Blogspot. Đổi với Website các bạn tìm vị trí muốn hiển thị và dán code vào nhé, Code này là CSS và HTML thôi.
1. Vào bảng điều khiển Blogger -> Mẫu (Template) -> Chỉnh sửa HTML (Edit HTML).
2. Tìm (Ctrl + F) ]]></b:skin>  và dán code dưới đây trên nó:

/* The CSS3 Code for the menu starts here itviet360.com */
#btrixsimplemenu{
clear:both;
margin:5px auto;
border:0px solid #000;
font-size:12px;
font-family: verdana;
height: 236px;
}

ul#li{color:black;}
ul#level-one{
width:700px;
height: 36px;
position: relative;
list-style: none;
line-height:36px;
background:#f0f0f0 url("http://3.bp.blogspot.com/-i7zTXd899Bw/UVgTpEO2sPI/AAAAAAAAHVE/wnNctZv9WNw/s1600/btrix_menu-back.png") repeat-x bottom left;/* for non-css3 browsers */
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#FFFFFF), to(#f0f0f0)); /* for webkit browsers */
background: -moz-linear-gradient(top, #FFFFFF, #f0f0f0); /* for firefox 3.6+ */
border:solid 1px #4d4d4d;
-moz-border-radius-topleft: 11px;-moz-border-radius-topright:11px;-moz-border-radius-bottomleft:11px;-moz-border-radius-bottomright:10px;-webkit-border-top-left-radius:11px;-webkit-border-top-right-radius:11px;-webkit-border-bottom-left-radius:11px;-webkit-border-bottom-right-radius:10px;border-top-left-radius:11px;
border-top-right-radius:11px;
border-bottom-left-radius:11px;
border-bottom-right-radius:10px;
}
ul#level-one li{
width:80px;
float: left;
font-weight: bold;
font-family: Arial;
padding-left: 12px;
border:solid 0px #000000;-moz-border-radius-topleft: 11px;-moz-border-radius-topright:11px;
-moz-border-radius-bottomleft:11px;-moz-border-radius-bottomright:10px;-webkit-border-top-left-radius:11px;-webkit-border-top-right-radius:11px;-webkit-border-bottom-left-radius:11px;-webkit-border-bottom-right-radius:10px;
border-top-left-radius:11px;
border-top-right-radius:11px;
border-bottom-left-radius:11px;
border-bottom-right-radius:10px;
}
ul#level-one li:hover{
background:#FFA500;
border:solid 0px #000000;
-moz-border-radius-topleft: 11px;-moz-border-radius-topright:11px;-moz-border-radius-bottomleft:11px;-moz-border-radius-bottomright:10px;-webkit-border-top-left-radius:11px;-webkit-border-top-right-radius:11px;-webkit-border-bottom-left-radius:11px;-webkit-border-bottom-right-radius:10px;
border-top-left-radius:11px;
border-top-right-radius:11px;
border-bottom-left-radius:11px;
border-bottom-right-radius:10px;
}
ul#level-two,ul#level-three,ul#level-four{
list-style: none;
background:#FFA500 url(http://1.bp.blogspot.com/-kY9-AMYcoYI/UVgTpKhu69I/AAAAAAAAHVM/CShHoSnwXNA/s1600/btrix_menu-grad.png) repeat-x bottom left; /* for non-css3 browsers */
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#FFA500), to(#FF4500)); /* for webkit browsers */
background: -moz-linear-gradient(top, #FFA500, #FF4500); /* for firefox 3.6+ */
display:none;
position:absolute;
top:36px;
padding:0;
width:200px;
height:240px;
border:0px solid red;
}
ul#level-two li,ul#level-three li,ul#level-four li{
width:196px;
padding-left:4px ;
line-height: 30px;
}
ul#level-two li:hover{
background:#f0f0f0 url(http://2.bp.blogspot.com/-xXjcCo34I-Y/UVgTqqdw9EI/AAAAAAAAHVg/rb_Zs8A0Xfw/s1600/btrix_menu-li.png) repeat-x bottom left;/* for non-css3 browsers */
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#fff), to(#c0c0c0)); /* for webkit browsers */
background: -moz-linear-gradient(top, #fff, #c0c0c0); /* for firefox 3.6+ */
border:solid 0px #000000;
-moz-border-radius-topleft: 11px;-moz-border-radius-topright:11px;-moz-border-radius-bottomleft:11px;-moz-border-radius-bottomright:10px;-webkit-border-top-left-radius:11px;-webkit-border-top-right-radius:11px;-webkit-border-bottom-left-radius:11px;-webkit-border-bottom-right-radius:10px;
border-top-left-radius:11px;
border-top-right-radius:11px;
border-bottom-left-radius:11px;
border-bottom-right-radius:10px;
}
ul#level-one li:hover > ul#level-two,ul#level-one li:hover > ul#level-three,ul#level-one li:hover > ul#level-four {
display: block;
}
a{
width:200px;
text-align: center;
text-decoration: none;
color:#000000;
}
ul#level-three li:hover{
background: #00BFFF url(http://2.bp.blogspot.com/-yiEpRpifdPo/UVgTqegilzI/AAAAAAAAHVc/pM5Xl5wbqGg/s1600/btrix_menu-li-blue.png) repeat-x bottom left;
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#00BFFF), to(#1E90FF)); /* for webkit browsers */
background: -moz-linear-gradient(top, #00BFFF, #1E90FF); /* for firefox 3.6+ */
border:solid 0px #000000;
-moz-border-radius-topleft: 11px;-moz-border-radius-topright:11px;-moz-border-radius-bottomleft:11px;-moz-border-radius-bottomright:10px;-webkit-border-top-left-radius:11px;-webkit-border-top-right-radius:11px;-webkit-border-bottom-left-radius:11px;-webkit-border-bottom-right-radius:10px;
border-top-left-radius:11px;
border-top-right-radius:11px;
border-bottom-left-radius:11px;
border-bottom-right-radius:10px;
}

Lưu mẫu (Save Template) lại.
3. Vào Bố cục (Layout) -> Thêm tiện ích (Add a Widget) -> HTML/Javascript (Tiện ích này nên thêm ở trên tiệc ích POST)
4. Dán code dưới đây vào tiện ích vừa thêm:

<div id="btrixsimplemenu">
<ul id="level-one">
<li><a href="#">Home</a></li>
<li>Campaign
<ul id="level-two">
<li><a href="#">sub-Second</a></li>
<li><a href="#">sub-Second</a></li>
<li><a href="#">sub-Second</a></li>
<li><a href="#">sub-Second</a></li>
<li><a href="#">sub-Second</a></li>
<li><a href="#">sub-Second</a></li>
<li><a href="#">sub-Second</a></li>
<li><a href="#">sub-Second</a></li>
</ul>
</li>
<li>Download
<ul id="level-three">
<li><a href="#">sub-Second</a></li>
<li><a href="#">sub-Second</a></li>
<li><a href="#">sub-Second</a></li>
<li><a href="#">sub-Second</a></li>
<li><a href="#">sub-Second</a></li>
<li><a href="#">sub-Second</a></li>
<li><a href="#">sub-Second</a></li>
<li><a href="#">sub-Second</a></li>
</ul>
</li>
<li>List
<ul id="level-four">
<li><a href="#">sub-Second</a></li>
<li><a href="#">sub-Second</a></li>
<li><a href="#">sub-Second</a></li>
<li><a href="#">sub-Second</a></li>
<li><a href="#">sub-Second</a></li>
<li><a href="#">sub-Second</a></li>
<li><a href="#">sub-Second</a></li>
<li><a href="#">sub-Second</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="#">About</a></li>
<li><a href="#">Demo</a></li>
<li><a href="#">Contact</a></li>
</ul>
</div>

Lưu lại và xem kết quả nhé. :)
Loading...
Chuyên mục: , , , ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận