Jquery slideshow chạy ảnh đẹp cho Web, blogspot [V2]

Loading...
Slide chạy ảnh đẹp luôn là những điểm nhấn trên 1 Website, blog. Slide đó bạn có thể trình bày những thông tin nổi bật như bài viết, quảng cáo, hình ảnh đẹp...1 hiệu ứng Slide đẹp cũng góp phần làm tô điểm thêm cái đẹp và sống động của trang Web. Ở bài viết hôm nay mình giới thiệu tới các bạn V2 của Slideshow Jquery chạy ảnh.
Demo và hướng dẫn mình sử dụng trên nền Blogger, ở dạng Website các bạn làm tương tự, dán vị trí code là Javascript và HTML là OK. ^^
Jquery slide show chạy ảnh đẹp cho Web, blogspot, Jquery Slide show images for blogspot


- Hướng dẫn thủ thuật:
1. Vào bảng điều khiển Blogger -> Bố cục (Layout) -> Thêm tiện ích (Add a Widget) -> HTML/Javascript
2. Dán Code dưới đây vào tiện ích vừa thêm:
Code

<style type="text/css">

.container1 {
width: 660px;padding: 0;margin: 0 auto;
}
.folio_block {
position: absolute;left: 50%; top: 50%;margin: -140px 0 0 -395px;}
.main_view {float: left;position: relative;}
/*--Window/Masking Styles--*/
.window {-moz-box-shadow: 0px 0px 5px #303030;
-webkit-box-shadow: 0px 0px 5px #303030;
box-shadow: 0px 0px 5px #303030;border:1px solid #000000;height:240px; width: 660px;
margin-top:15px;overflow: hidden; /*--Hides anything outside of the set width/height--*/
position: relative;
}
.image_reel {
position: absolute;top: 0; left: 0;
}
.image_reel img {float: left;}
.paging_btrix {
position: absolute;bottom: 10px; right: -7px;width: 178px; height:47px;z-index: 100; /*--Assures the paging stays on the top layer--*/text-align: center;
line-height: 40px;
background: url(http://1.bp.blogspot.com/-UQAJVYvatlY/UTbGMUctYcI/AAAAAAAAHIE/PSM-s1tbAd8/s1600/paging_btrix_bg2.png) no-repeat;
display: none;
}
.paging_btrix a {
padding: 5px;text-decoration: none;color: #fff;
}
.paging_btrix a.active {
font-weight: bold; background: #920000; border: 1px solid #610000;
-moz-border-radius: 3px;
-khtml-border-radius: 3px;
-webkit-border-radius: 3px;
}
.paging_btrix a:hover {font-weight: bold;}
</style>
<!-- Huong dan thu thuat http://itviet360.com -->
<div class="container1">
<div class="main_view">
<div class="window">
<div class="image_reel">
<a href="http://itviet360.com"><img src="http://3.bp.blogspot.com/-sZ_datgpxTE/UUZtgveicbI/AAAAAAAACdE/IYLX9qd0tvI/s1600/anh-bia-fb-tinh-yeu-10.jpg" alt="anh bia facebook tinh yeu dep buon" width='660' /></a>
<a href="http://itviet360.com"><img src="http://3.bp.blogspot.com/-_kCy_1GpJxk/UUZtgorGoTI/AAAAAAAACdI/VRrCfJNa4dI/s1600/anh-bia-fb-tinh-yeu-11.jpg" width='660' alt="anh bia facebook tinh yeu dep buon" width='660' /></a>
<a href="http://itviet360.com"><img src="http://1.bp.blogspot.com/-4I9BC6cOxV4/UUZzFHrdsvI/AAAAAAAACe8/UydwOnpn0gM/s1600/anh-bia-tinh-yeu-dep-3.jpg" alt="anh bia facebook tinh yeu dep buon" width='660' /></a>
<a href="http://itviet360.com"><img src="http://4.bp.blogspot.com/-FrlydLUmAVg/UUZtgp2wskI/AAAAAAAACdM/Q0-f3SIaanM/s1600/anh-bia-fb-tinh-yeu-1.jpg" alt="anh bia facebook tinh yeu dep buon" width='660' /></a>
</div>
</div>
<div class="paging_btrix">
<a href="#" rel="1">1</a>
<a href="#" rel="2">2</a>
<a href="#" rel="3">3</a>
<a href="#" rel="4">4</a>
</div>
</div>
</div>
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript">

$(document).ready(function() {

//Set Default State of each portfolio piece
$(".paging_btrix").show();
$(".paging_btrix a:first").addClass("active");

//Get size of images, how many there are, then determin the size of the image reel.
var imageWidth = $(".window").width();
var imageSum = $(".image_reel img").size();
var imageReelWidth = imageWidth * imageSum;

//Adjust the image reel to its new size
$(".image_reel").css({'width' : imageReelWidth});

//paging_btrix + Slider Function
rotate = function(){
var triggerID = $active.attr("rel") - 1; //Get number of times to slide
var image_reelPosition = triggerID * imageWidth; //Determines the distance the image reel needs to slide

$(".paging_btrix a").removeClass('active'); //Remove all active class
$active.addClass('active'); //Add active class (the $active is declared in the rotateSwitch function)

//Slider Animation
$(".image_reel").animate({
left: -image_reelPosition
}, 500 );

};

//Rotation + Timing Event
rotateSwitch = function(){
play = setInterval(function(){ //Set timer - this will repeat itself every 3 seconds
$active = $('.paging_btrix a.active').next();
if ( $active.length === 0) { //If paging_btrix reaches the end...
$active = $('.paging_btrix a:first'); //go back to first
}
rotate(); //Trigger the paging_btrix and slider function
}, 5000); //Timer speed in milliseconds (3 seconds)
};

rotateSwitch(); //Run function on launch

//On Hover
$(".image_reel a").hover(function() {
clearInterval(play); //Stop the rotation
}, function() {
rotateSwitch(); //Resume rotation
});

//On Click
$(".paging_btrix a").click(function() {
$active = $(this); //Activate the clicked paging_btrix
//Reset Timer
clearInterval(play); //Stop the rotation
rotate(); //Trigger rotation immediately
rotateSwitch(); // Resume rotation
return false; //Prevent browser jump to link anchor
});

});
</script>

Các điểm lưu ý mình đã in màu khác. Các bạn có thể chỉnh sửa theo ý của mình nhé.
- Lưu lại và xem kết quả :)
Loading...
Chuyên mục: , , , ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận