Blogger cập nhật chỉnh sửa HTML dạng code chuyên nghiệp

Loading...
Hôm nay (10/04/2013) mình vào bảng điều khiển Blogger phần mẫu (Template) chỉnh sửa HTML (Edit HTML) thấy 1 giao diện mới của phần này. Cập nhật mới này rất cần thiết cho người dùng blogspot.

Cập nhật này gồm những thay đổi sau:
- Thống kê số dòng Code.
- Màu mã theo ngôn ngữ.
- Khung chỉnh sửa rộng hơn.
...
Từ nay mọi thông báo lỗi Code của blogger đã được tìm kiếm dễ dàng hơn.
Đây đúng là 1 tin vui cho anh em blog.
Loading...
Chuyên mục: , , ,

2 nhận xét: