Popular Post (bài viết xem nhiều) dạng ảnh Gallery cho blogspot

Loading...
Lang thang qua Blog của Namkna mình có thấy 1 thủ thuật dành cho blogspot khá hay, đó là chỉnh sửa tiện ích thống kê bài viết theo thời gian (tháng, tuần) dạng hình ảnh.
Bài viết như sau:
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa đổi giao diện cũ nhàm chán của blogger. Trong thủ thuật này các bài viết phổ biến sẽ hiển thị dưới dạng ảnh thumbnail và có tóm tắt trên nền thumbnail đó. Tiện ích thích hợp với các blog chia sẻ hình ảnh, bán hàng. Với các blog chia sẻ thông tin thì sẽ không hợp cho lắm (tất nhiên vẫn có thể áp dụng nếu bạn thấy thích).
DEMO
☼ Bước 1: Tạo một tiện ích Popular post.
- Nếu blog bạn đã có tiện ích Popular post rồi thì có thể bỏ qua bước này tiến hành luôn bước 2:
1- Đăng nhập vào Blog
2- Vào mẫu (Template)
3- Chọn Thêm Tiện ích (Add Widget)
4. Bấm chọn mục bài đăng phổ Biến (Popularposst) sau đó lưu lại:
5. Bấm vào chỉnh sửa (Edit) tiện ích Bài Đăng Phổ Biến (Popularposst) bạn vừa tạo để xác định Id của tiện tích popular post và cài đặt các thông số.
☼ Bước 2: Tùy chỉnh tiện ích Popular post.
1- Đăng nhập vào blog
2- Chọn mẫu (template)
3- Chọn chỉnh sửa HTML.
4- Dán mã dưới đây trước thẻ ]]></b:skin> :

.PopularPosts .widget-content ul li {background:none repeat scroll 0 0 transparent;float:left;list-style:none outside none;margin:0 !important;padding: 0 !important;border-bottom:none}
.PopularPosts ul{padding:5px 0}
.PopularPosts .item-thumbnail img{width:110px;height:110px;padding:11px;margin:0}
.PopularPosts .item-content{position:relative;float:left;margin:0}
.PopularPosts .item-title a{font-size:11px;color:#fff;display:block;padding:0 5px;float:left;width:122px}
.PopularPosts .item-title:hover{opacity:1;-moz-opacity:1;filter:alpha(opacity=100)}
.PopularPosts .item-thumbnail{float:left;margin:3px 1px 7px 10px;border:1px solid #ccc;overflow: hidden}
.PopularPosts .item-title{background:#000;position:absolute;bottom:8px;right:2px;opacity:.6;-moz-opacity:.6;filter:alpha(opacity=6)}

Tùy chỉnh:
width:110px; là chiều rộng của hình ảnh thumbnail.
height:110px; là chiều cao của hình ảnh thumbnail.
5- Tìm code của tiện ích popular post đã tạo ở bước 1 với id PopularPosts1 như sau:

<b:widget id='PopularPosts1' locked='false' title='Popular post' type='PopularPosts'/>

- Thay thế thành đoạn code bên dưới:

<b:widget id='PopularPosts1' locked='false' title='Popular post' type='PopularPosts'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:title'><h2><data:title/></h2></b:if>
<div class='widget-content popular-posts'>
<ul>
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<li>
<b:if cond='data:showThumbnails == "false"'>
<b:if cond='data:showSnippets == "false"'>
<!-- (1) No snippet/thumbnail -->
<a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<!-- (2) Show only snippets -->
<div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>
<div class='item-snippet'><data:post.snippet/></div>
</b:if>
<b:else/>
<b:if cond='data:showSnippets == "false"'>
<!-- (3) Show only thumbnails -->
<div class='item-content'>
<b:if cond='data:post.thumbnail'>
<div class='item-thumbnail'>
<a expr:href='data:post.href' target='_blank'>
<img alt='' border='0' expr:height='data:thumbnailSize' expr:src='data:post.thumbnail' expr:width='data:thumbnailSize'/>
</a>
</div>
</b:if>
<div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>
</div>
<div style='clear: both;'/>
<b:else/>
<!-- (4) Show snippets and thumbnails -->
<div class='item-content'>
<b:if cond='data:post.thumbnail'>
<div class='item-thumbnail'>
<a expr:href='data:post.href' target='_blank'>
<img alt='' border='0' expr:height='data:thumbnailSize' expr:src='data:post.thumbnail' expr:width='data:thumbnailSize'/>
</a>
</div>
</b:if>
<div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>
<div class='item-snippet'><data:post.snippet/></div>
</div>
<div style='clear: both;'/>
</b:if>
</b:if>
</li>
</b:loop>
</ul>
<b:include name='quickedit'/>
</div>
</b:includable>
</b:widget>

6- Lưu mẫu lại và xem kết quả nha.Nguồn: Namkna
Loading...
Chuyên mục: , , ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận