Download Cyberlink youcam 5 Full Crack key - Tải phần mềm

Loading...
Phần mềm Cyberlink Youcam là phần mềm hỗ trợ cho các bạn khi các bạn sử dụng các phần mềm chat, tán gẫu qua video như: Yahoo! Messenger, Windows Live Messenger, AOL Instant Messenger hoặc Skype.
Các phần mềm Webcam cuối cùng vừa được tốt hơn với phiên bản mới (Version) YouCam 5. Sử dụng các hiệu ứng webcam vui vẻ để tạo ra các video webcam tuyệt vời, sử dụng công cụ làm việc mới để tạo ra thuyết trình sâu & video đào tạo và Windows truy cập và các trang web ưa thích của bạn với khuôn mặt mới Đăng nhập.
Download Cyberlink youcam 5 Full Crack key - Tải phần mềm
Link Download:
MF: Cyberlink youcam 5 Full crack

Yêu cầu hệ thống:

Operating System

 • Windows 8, 7, Vista and XP (with DirectX 9 or above)
Note: Windows XP does not support Windows Face Login features. 

Internet Connection

 • An internet connection is required for live chatting, website login and upload/download features
Note: Website Login features require Internet Explorer 7 or above. 

CPU

 • Intel Pentium D 3.0 GHz or above
 • AMD Athlon 64 3200+ or above
Note: YouCam 5 is also optimized for 2nd generation Intel® Core™ i5/i7 and AMD APU 4000/5000 series processors. 

Capture Device

 • Web camera (built-in or external USB)

Memory

 • 512 MB (1 GB recommended)

Hard Disk Space

 • 1 GB

VGA Card

 • Intel 945 (independent graphics card recommended)
 • AMD Radeon™ Graphics
Note: YouCam 5 is optimized for Intel HD Graphics 2000/3000 series and AMD Radeon HD 7000 series graphics cards.

Supported Instant Messaging Software

 • Windows Live Messenger
 • Skype
 • Yahoo Messenger
 • AOL Instant Messenger

Websites Supported for Face Login

 • Facebook
 • Google
 • Yahoo
 • YouTube
 • Amazon
 • eBay
 • Flickr
 • Twitter
 • Blogger
 • AOL
 • DirectorZone
 • MoovieLive
Note: Website face login features require Internet Explorer 7 or above. 

Format Support

 • Video: WMV, AVI, MP4*
 • Photo: JPEG, BMP, PNG
* MP4 video only supported with 2nd generation Intel Core processor technology.

Language Support

 • English, French, German, Italian, Spanish (European), Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Japanese, Korean
Loading...
Chuyên mục: ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận