Search - Khung tìm kiếm đẹp cho blogspot - Thủ thuật

Loading...
Thủ thuật Blogger hôm nay mình giới thiệu tới các bạn là thêm hộp khung box tìm kiếm cho blogspot. Ở bài viết Khung tìm kiếm cho blogger mình cũng đã giới thiệu cách thêm thủ thuật này. Tuy nhiên, ở bài viết này mình giới thiệu nhiều mẫu hơn, và màu sắc có vẻ 3D trong và sắc nét tươi tắn hơn ^^
box search for blogger
Cách làm thủ thuật:
1. Chọn mẫu ô tìm kiếm mình yêu thích 
2. Vào bảng điều khiển blogger -> Bố cục (Layout) -> Thêm tiện ích (Add a Widget) -> HTML/Javascript
3. Dán Code mẫu ô tìm kiếm đã lựa chọn vào tiện ích vừa thêm

MẪU KHUNG Ô TÌM KIẾM:
  • Mẫu 1:
CODE:

<style type="text/css">
#helperblogger-searchbox {
border-radius: 5px;
background: URL(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitykhPc3aEbZQ4qJDMWwhUlqa4uOYjrVoHAeAcOKOEbcNNdHvKfJHrv7bww_B7DNk_Cbnu5hADFovUoANjQG_oqekyLuVPOuXbczD4B-7YYRsqZIONMYyRIBQAZP3NZRbdc8U3A8EZLEY/s1600/helperblogger.com-green.png) no-repeat scroll center center transparent;
width: 307px;
height: 50px;
disaply: block;
}

form#helperblogger-searchform {
display: block;
padding: 9px 16px;
margin: 0;
}

form#helperblogger-searchform #s {
padding-left: 24px !important;
padding: 7.5px;
margin: 0;
width: 198px;
font-size: 16px;
font-family: georgia;
font-style: italic;
color: #666666;
vertical-align: top;
border: none;
background: transparent;
}

form#helperblogger-searchform
#sbutton {
margin: 0;
padding: 0;
height: 40px;
width: 74px;
vertical-align: top;
border: none;
background: transparent;
}
</style>
<div id="helperblogger-searchbox">
<form id="helperblogger-searchform" action="/search" method="get">
<input type="text" id="s" name="q" value="Search..." onfocus='if (this.value == "Search...") {this.value = ""}'
onblur='if (this.value == "") {this.value = "Search...";}' />
<input type="image" src="http://img1.blogblog.com/img/blank.gif" id="sbutton"
/>
</form>
</div>

  • Mẫu 2:
CODE:

<style type="text/css">
#helperblogger-searchbox {
border-radius: 5px;
background: URL(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrQt7nqBr-lTqBwm9vAMrLl68UrAvX_Y5wMKAOJJ-Fx3c4Phu0uNHTcYzEY_NpykyBTAZTvgd_xcv27JNvLbbUuIZpR9yA7QusTODkKYXi40diZ1S9_WvX31n9erBvUvOBp5ILcakdCTs/s1600/helperblogger.com-blue.png) no-repeat scroll center center transparent;
width: 307px;
height: 50px;
disaply: block;
}

form#helperblogger-searchform {
display: block;
padding: 9px 16px;
margin: 0;
}

form#helperblogger-searchform #s {
padding-left: 24px !important;
padding: 7.5px;
margin: 0;
width: 198px;
font-size: 16px;
font-family: georgia;
font-style: italic;
color: #666666;
vertical-align: top;
border: none;
background: transparent;
}

form#helperblogger-searchform
#sbutton {
margin: 0;
padding: 0;
height: 40px;
width: 74px;
vertical-align: top;
border: none;
background: transparent;
}
</style>
<div id="helperblogger-searchbox">
<form id="helperblogger-searchform" action="/search" method="get">
<input type="text" id="s" name="q" value="Search..." onfocus='if (this.value == "Search...") {this.value = ""}'
onblur='if (this.value == "") {this.value = "Search...";}' />
<input type="image" src="http://img1.blogblog.com/img/blank.gif" id="sbutton"
/>
</form>
</div>

  • Mẫu 3:
CODE:

<style type="text/css">
#helperblogger-searchbox {
border-radius: 5px;
background: URL(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVU9-g04fbz6JfDnXsL_SI7Dgn_y3oVG1XWCbsUudz76zgHkHkamazLHAvTNQ_RSYWgX7-yUCt9LWeOJ6KxP8um81R-7pYf_YxcGTZHXU5KRBj38knq_t9A5-t3FjCNCf_sSRVY9ZDvJo/s1600/helperblogger.com-orange.png) no-repeat scroll center center transparent;
width: 307px;
height: 50px;
disaply: block;
}

form#helperblogger-searchform {
display: block;
padding: 9px 16px;
margin: 0;
}

form#helperblogger-searchform #s {
padding-left: 24px !important;
padding: 7.5px;
margin: 0;
width: 198px;
font-size: 16px;
font-family: georgia;
font-style: italic;
color: #666666;
vertical-align: top;
border: none;
background: transparent;
}

form#helperblogger-searchform
#sbutton {
margin: 0;
padding: 0;
height: 40px;
width: 74px;
vertical-align: top;
border: none;
background: transparent;
}
</style>
<div id="helperblogger-searchbox">
<form id="helperblogger-searchform" action="/search" method="get">
<input type="text" id="s" name="q" value="Search..." onfocus='if (this.value == "Search...") {this.value = ""}'
onblur='if (this.value == "") {this.value = "Search...";}' />
<input type="image" src="http://img1.blogblog.com/img/blank.gif" id="sbutton"
/>
</form>
</div>

  • Mẫu 4:
CODE:

<style type="text/css">
#helperblogger-searchbox {
border-radius: 5px;
background: URL(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFh9giMt82T62rL1Y0LoUEo6GHC1ur8wZHvQQgYgl0OcHZd9-d4Q1Q1UwMQLp6AU8YtTT2FIZR_hVxRCtW1ocjgn8yet8Y_VNHNeBbEN3NXzT8N8qvZzmI5eYrVHiSmleK10u1JF_sNBU/s1600/helperblogger.com-purple.png) no-repeat scroll center center transparent;
width: 307px;
height: 50px;
disaply: block;
}

form#helperblogger-searchform {
display: block;
padding: 9px 16px;
margin: 0;
}

form#helperblogger-searchform #s {
padding-left: 24px !important;
padding: 7.5px;
margin: 0;
width: 198px;
font-size: 16px;
font-family: georgia;
font-style: italic;
color: #666666;
vertical-align: top;
border: none;
background: transparent;
}

form#helperblogger-searchform
#sbutton {
margin: 0;
padding: 0;
height: 40px;
width: 74px;
vertical-align: top;
border: none;
background: transparent;
}
</style>
<div id="helperblogger-searchbox">
<form id="helperblogger-searchform" action="/search" method="get">
<input type="text" id="s" name="q" value="Search..." onfocus='if (this.value == "Search...") {this.value = ""}'
onblur='if (this.value == "") {this.value = "Search...";}' />
<input type="image" src="http://img1.blogblog.com/img/blank.gif" id="sbutton"
/>
</form>
</div>

  • Mẫu 5:
CODE:

<style type="text/css">
#helperblogger-searchbox {
border-radius: 5px;
background: URL(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKBfNJ41c52eLY9NN6isnWToSiJwZCEN0Lf3xEUC4TavL6qmD3LeJ1zP3Q751IQroXM0y7Se9rBkCYPPL3X1B8xlypHtGuUkL7PItDOiL6toyuoIOpjI34fAEkTKRFqs-xYnGVBqnIHPA/s1600/helperblogger.com-red.png) no-repeat scroll center center transparent;
width: 307px;
height: 50px;
disaply: block;
}

form#helperblogger-searchform {
display: block;
padding: 9px 16px;
margin: 0;
}

form#helperblogger-searchform #s {
padding-left: 24px !important;
padding: 7.5px;
margin: 0;
width: 198px;
font-size: 16px;
font-family: georgia;
font-style: italic;
color: #666666;
vertical-align: top;
border: none;
background: transparent;
}

form#helperblogger-searchform
#sbutton {
margin: 0;
padding: 0;
height: 40px;
width: 74px;
vertical-align: top;
border: none;
background: transparent;
}
</style>
<div id="helperblogger-searchbox">
<form id="helperblogger-searchform" action="/search" method="get">
<input type="text" id="s" name="q" value="Search..." onfocus='if (this.value == "Search...") {this.value = ""}'
onblur='if (this.value == "") {this.value = "Search...";}' />
<input type="image" src="http://img1.blogblog.com/img/blank.gif" id="sbutton"
/>
</form>
</div>


Chúc các bạn thành công !
Loading...
Chuyên mục: , , ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận