Chữ chạy theo con trỏ chuột cho blog, web, blogger

Loading...
Thủ thuật hiệu ứng con trỏ chuột cho Web, blog mình đã giới thiệu trước ở bài: http://www.itviet360.com/2013/01/con-tro-chuot-dep-cho-blog-hieu-ung.html là 1 dạng hình ảnh chạy theo con trỏ chuột.
Ở hiệu ứng bài này mình gửi tới là dạng chữ chạy theo con trỏ chuột. Và việc làm nó cũng dễ dàng hơn.
Ưu điểm của hiệu ứng này là nhẹ và không phải load 1 file ảnh nào. Nó hoàn toàn được áp dụng cho các blog và Website.
chu chay theo con tro chuot
DEMO
Đối với Blogger thì các bạn chỉ cần:
- Đăng nhập vào bảng điều khiển
- Lựa chọn bố cục -> thêm 1 Widget HTML/Javascript mới
- Copy đoạn Code dưới đây vào Widget vừa tạo
Code:

<script language="javascript">

var text='Chữ chạy ở đây....';

var delay=40; // SPEED OF TRAIL
var Xoff=10; // PIXEL COUNT FROM THE LEFT OF THE CURSOR (- VALUES GO TO LEFT)
var Yoff=15; // PIXEL COUNT FROM THE TOP OF THE CURSOR (- VALUES GO UP)
var txtw=14; // AMOUNT OF PIXEL SPACE EACH CHARACTER OCCUPIES
var beghtml='<font color="#00436e"><b>'; // OPTIONAL HTML CODE THAT EFFECTS WHOLE TEXT STRING SUCH AS FONT COLOR, SIZE, ETC.
var endhtml='</b></font>'; // END HTML CODE. MOSTLY USED IF ABOVE SETTING IS USED.
ns4 = (navigator.appName.indexOf("Netscape")>=0 && document.layers)? true : false;
ie4 = (document.all && !document.getElementById)? true : false;
ie5 = (document.all && document.getElementById)? true : false;
ns6 = (document.getElementById && navigator.appName.indexOf("Netscape")>=0 )? true: false;
var txtA=new Array();
text=text.split('');
var x1=0;
var y1=-1000;
var t='';

for(i=1;i<=text.length;i++){
t+=(ns4)? '<layer left="0" top="-100" width="'+txtw+'" name="txt'+i+'" height="1">' : '<div id="txt'+i+'" style="position:absolute; top:-100px; left:0px; height:1px; width:'+txtw+'; visibility:visible;">';
t+=beghtml+text[i-1]+endhtml;
t+=(ns4)? '</layer>' : '</div>';
}
document.write(t);

function moveid(id,x,y){
if(ns4)id.moveTo(x,y);
else{
id.style.left=x+'px';
id.style.top=y+'px';
}}

function animate(evt){
x1=Xoff+((ie4||ie5)?event.clientX+document.body.scrollLeft:evt.pageX);
y1=Yoff+((ie4||ie5)?event.clientY+document.body.scrollTop:evt.pageY);
}

function getidleft(id){
if(ns4)return id.left;
else return parseInt(id.style.left);
}

function getidtop(id){
if(ns4)return id.top;
else return parseInt(id.style.top);
}

function getwindowwidth(){
if(ie4||ie5)return document.body.clientWidth+document.body.scrollLeft;
else return window.innerWidth+pageXOffset;
}

function movetxts(){
for(i=text.length;i>1;i=i-1){
if(getidleft(txtA[i-1])+txtw*2>=getwindowwidth()){
moveid(txtA[i-1],0,-1000);
moveid(txtA[i],0,-1000);
}else moveid(txtA[i], getidleft(txtA[i-1])+txtw, getidtop(txtA[i-1]));
}
moveid(txtA[1],x1,y1);
}

window.onload=function(){
for(i=1;i<=text.length;i++)txtA[i]=(ns4)?document.layers['txt'+i]:(ie4)?document.all['txt'+i]:document.getElementById('txt'+i);
if(ns4)document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
document.onmousemove=animate;
setInterval('movetxts()',delay);
}
</script>

Các thông số của var các bạn thay đổi theo ý muốn.
Sưu lại và refresh (F5) lại site của bạn
-----------------
Chúc các bạn thành công
Loading...
Chuyên mục: , , ,

2 nhận xét:

  1. ban oi sao minh coppy dan vao ma no khong co hien len la sao vay ban

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn đặt code vào vị trí thẻ Body nhé. Mình test trên nền Blog và Web đều OK bạn ah

      Xóa