Bản quyền bài viết, copy có "nguồn bài viết" cho web - blog

Loading...
Thủ thuật lưu giữ bản quyền bài viết của trang web, blog này được áp dụng khá nhiều trong các website. Đây là tiện ích tương đối cần thiết nếu chúng ta muốn nhắc nhở người sao chép (copy) bài viết của mình để lại rõ nguồn bài viết. Hiện tại blog mình cũng đang dùng thủ thuật này nên khi các bạn copy code để làm thủ thuật thì chú ý xóa nguồn bài viết đi nhé.
ban quyen bai viet
DEMO:
Nguồn bài viết: http://www.itviet360.com/2012/12/phan-trang-cho-blogger-numbered-page-navigation.html#ixzz2GrV3bC6G
---------------
Cách làm:
Đây là ứng dụng hoàn toàn miễn phí của trang tynt.com
Các bạn có thể vào trang đó đăng ký link Web - blog của mình để lấy code Javascripts.
Code đó được đặt trong thẻ <header> <header> Code ở đây <header>
Hoặc các bạn có thể dùng code itviet360 đã lấy:
Code:

<!-- Copy ban quyen -->
<script type='text/javascript'>
if(document.location.protocol=='http:'){
var Tynt=Tynt||[];Tynt.push('ajCrjEkwWr4O_Eacwqm_6l');
(function(){var s=document.createElement('script');s.async="async";s.type="text/javascript";s.src='http://itviet360.googlecode.com/files/tynt.js';var h=document.getElementsByTagName('script')[0];h.parentNode.insertBefore(s,h);})();
}
</script>
<!-- Het copy ban quyen -->

Link màu đỏ các bạn có thể upload lên host riêng
-------------
Chúc các bạn thành công !
Loading...
Chuyên mục: , , ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận