Khắc phục lỗi: This webpage has a redirect loop - Error 310

Loading...
Khi truy cập một số Website các bạn gặp tình trạng lỗi This webpage has a redirect loop và có những dòng thông báo liên quan tới lỗi này. Error 310 (net::ERR_TOO_MANY_REDIRECTS): There were too many redirects.
Cụ thể 1 bạn đã thông báo đến itviet360 về gặp lỗi này khi truy cập Gmail Google. Lỗi này cũng xảy ra ở những trang khác, chúng tôi tạm dịch lỗi này là "Trang web này đã lặp lại chuyển hướng". Thực ra cách khắc phục cũng được hướng dẫn ngay sau dòng đó trên trình duyệt thông báo luôn: "The webpage at http://... has resulted in too many redirects. Clearing your cookies for this site or allowing third-party cookies may fix the problem. If not, it is possibly a server configuration issue and not a problem with your computer."
This webpage has a redirect loop

- Khắc phục:
Các bạn chỉ việc xóa đi  Cookies liên quan đến Site này, cách xóa Cookies thì mỗi trình duyệt có 1 hướng dẫn khác nhau. Ở đây tôi hướng dẫn trên 3 trình duyệt thông dụng nhất: Chrome, Firefox, Internet Explorer (IE)
+ Cách xóa Cookies trên trình duyệt Chrome:
Mở trình duyệt Chrome chọn Tools -> History (Hoặc dùng phím Ctrl + H)
This webpage has a redirect loop
Sau đó các bạn lựa chọn: Delete cookies and other site and plug-in data
+ Cách xóa Cookies trên trình duyệt Firefox:
Tương tự các bạn vào: Tool -> Option -> Privacy -> remove individual cookies -> Remove All
This webpage has a redirect loop

+ Cách xóa Cookies trên trình duyệt Internet Explorer:
Internet Option -> General -> Browsing history -> Delete -> Tích vào Cookies rồi nhấn Delete.
This webpage has a redirect loop - Error 310
---------------------------
Chúc các bạn thành công !
Loading...
Chuyên mục: , , ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận