Hiển thị tiêu đề bài viết ngoài trang chủ - Thủ thuật blogger

Loading...
Trong một số trường hợp, trang chủ của bạn chỉ muốn hiển thị tiêu đề bài viết mà không hiển thị nội dung bên trong. Điều đó rất tiện nết bạn muốn trang chủ của mình nhẹ nhàng + chưa được nhiều bài viết mà không lo giao diện blogger bị kéo xuống quá dài. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thủ thuật blogspot làm điều đó: Chỉ hiển thị tiêu đề bài viết ngoài trang chủ Blogger.
tieu de trang chu
Chỉnh sửa:
1. Vào bảng điều khiển -> Mẫu -> Chỉnh sửa HTML
2. Copy đạn Code dưới đây trước </head>

<style type='text/css'>

<b:if cond='data:blog.pageType != "static_page"'>
<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>

.post {
margin:.5em 0 1.5em;
border-bottom:0px dotted $bordercolor;
padding-bottom:1.0em;
height:50px;
}
.post h3 {
margin:.25em 0 0;
padding:0 0 4px;
font-size:20px;
font-family:Tahoma,Georgia,Century gothic,Arial,sans-serif;
font-weight:normal;
line-height:1.4em;
color:#cc6600;
}

.post h3 a, .post h3 a:visited, .post h3 strong {
display:block;
text-decoration:none;
color:#cc6600;
font-weight:normal;
}

.post h3 strong, .post h3 a:hover {color:#333333;}

.post-body {display:none;}
.post-footer {display:none;}
.comment-link {display:none;}
.post img {display:none;}
.post blockquote {display:none;}
.post blockquote p {display:none;}
h2.date-header {display:none;}
.post-labels {display:none;}
.post-rating {display:none;}

</b:if>
</b:if>

</style>

3. Sau đó lưu mẫu lại
4. Tiếp theo vào Bố cục. Nhấp "chỉnh sửa" ở mục "Blog posts" và tủy chỉnh theo ý, có chế độ xem trước nên khá dễ.
5. Để hiển thị số lượng tiêu đề bài viết, bài viết ngoài trang chủ theo ý muốn các bạn vào cài đặt -> bài đăng và nhận xét.
hien thi bai viet tren trang chu
---------------------------------
Chúc các bạn thành công !
Loading...
Chuyên mục: , , ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận