Tự học SEO bài 1 - Tối ưu hóa các thẻ phù hợp công cụ tìm kiếm của Google

Loading...
Ở bài viết SEO là gì - Hiểu đúng để có hướng đi đúng mình có nói sẽ trình bày những gì mình biết về SEO để chia sẻ kinh nghiệm, thông tin cùng mọi người. Ở bài viết Tự học SEO Web đầu tiên này mình trình bày về vấn đề tối ưu hóa các thẻ công cụ tìm kiếm của Google. Các bài viết trong chuyên mục tự học SEO Web đều được chia sẻ từ các kinh nghiệm thực thế khi làm SEO.

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm Google

Tạo tiêu đề trang chính xác, duy nhất

Thẻ tiêu đề cho người dùng và công cụ tìm kiếm biết chủ đề của trang cụ thể là gì. Thẻ <title> phải được đặt trong thẻ <head> của tài liệu HTML. Tốt nhất là bạn nên tạo tiêu đề duy nhất cho mỗi trang trên trang web của bạn. Ở bài viết là tự học SEO Web nên mình sẽ lưu ý đến những vấn đề dù là nhỏ nhất
Mô tả chính xác nội dung trang - Chọn tiêu đề truyền đạt hiệu quả chủ đề nội dung trang.
Tránh:
•Chọn tiêu đề không liên quan đến nội dung trang
•Cử dụng các tiêu đề mặc định hoặc không rõ ràng như "Không có tiêu đề" hoặc "Trang Mới 1"
Tạo thẻ tiêu đề duy nhất cho mỗi trang - Mỗi trang của bạn tốt nhất nên có thẻ tiêu đề duy nhất, thẻ này giúp Google biết trang này không giống như các trang khác trên trang web của bạn ở điểm nào.
Tránh:
•Sử dụng thẻ tiêu đề duy nhất cho tất cả các trang web của bạn hoặc nhóm lớn các trang
Sử dụng các tiêu đề ngắn gọn, nhưng mang tính mô tả - Tiêu đề có thể vừa ngắn gọn và giàu thông tin. Nếu tiêu đề quá dài, Google sẽ chỉ hiển thị một phần tiêu đề trong kết quả tìm kiếm.
Tránh:
•Sử dụng các tiêu đề quá dài không có ích cho người dùng
•Bổ sung các từ khoá không cần thiết trong các thẻ tiêu đề của bạn
Sử dụng thẻ meta "description"
Cấu trúc thẻ meta "description"
<meta name="description" content=" Từ khóa mô tả " >
Meta Description chỉ nên viết từ 50 đến 150 từ là chuẩn.
Cấu trúc thẻ meta "keyword"
<meta name="keyword" content=" keyword1, keyword2,... " >

Các thẻ meta mô tả rất quan trọng vì Google có thể sử dụng chúng làm các đoạn trích cho trang của bạn. Hãy lưu ý rằng chúng tôi nói rằng "có thể" bởi vì Google có thể chọn sử dụng phần tương ứng của văn bản hiển thị trên trang của bạn nếu nó khớp với truy vấn của người dùng. Hoặc, Google có thể sử dụng mô tả của trang web của bạn
Cải tiến cấu trúc URL của bạn
Việc tạo các danh mục và tên tệp cho các tài liệu trên trang web của bạn không chỉ có thể giúp bạn giữ cho trang web được sắp xếp tốt hơn mà còn dẫn đến việc thu thập dữ liệu các tài liệu của bạn tốt hơn bằng các công cụ tìm kiếm. Nó cũng có thể tạo ra các URL dễ dàng hơn, "thân thiện hơn" cho những người muốn liên kết tới nội dung của bạn. Khách truy cập có thể bị bối rối trước các URL cực kỳ dài và khó hiểu chỉ chứa rất ít từ có thể nhận ra.
Biện pháp tốt cho cấu trúc URL
Sử dụng các từ trong URL - URL chứa các từ liên quan đến nội dung và cấu trúc trang web của bạn sẽ thân thiện với khách truy cập hơn khi điều hướng trang web của bạn. Khách truy cập sẽ nhớ chúng tốt hơn và có thể sẵn sàng liên kết đến chúng hơn.
Tránh:
•Sử dụng các URL dài dòng với các tham số và các ID phiên không cần thiết
•Chọn tên trang chung chung như "trang1.html"
•Sử dụng quá nhiều từ khoá như "baseball-cards-baseball-cards-baseball-cards.htm"
Tạo cấu trúc thư mục đơn giản - Sử dụng cấu trúc thư mục tổ chức tốt nội dung của bạn và giúp khách truy cập dễ dàng biết vị trí của họ trên trang web của bạn. Thử sử dụng cấu trúc thư mục của bạn để chỉ định loại nội dung được tìm thấy tại URL đó.
Tránh:
•Có cấu trúc lớp thư mục con sâu như ".../dir1/dir2/dir3/dir4/dir5/dir6/page.html"
•Sử dụng tên thư mục không liên quan đến nội dung trong thư mục đó
Cung cấp phiên bản URL để liên kết đến tài liệu - Để ngăn người dùng liên kết tới phiên bản URL và ngăn những người khác liên kết tới phiên bản khác.
Tránh:
•Có các trang từ các tên miền phụ và thư mục gốc (ví dụ: "domain.com/page.htm" và "sub.domain.com/page.htm") truy cập cùng một nội dung
•Lẫn lộn các phiên bản URL có www. và không có www. trong cấu trúc liên kết bên trong của bạn
•sử dụng cách viết hoa URL kỳ quặc (nhiều người dùng mong đợi các URL được viết thường và nhớ chúng tốt hơn)
-----------------------------
Nguồn tài liệu: tự học SEO toàn tập 2011
Loading...
Chuyên mục: , ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận