Bài tập Stack - Queue trong C, C# - Code Demo (2)

Loading...
Bài tập Stack - Queue trong C, C# - Code Demo cài theo phương thức hướng đối tượng. Ở Bài tập Queue - Stack trong C, C# này mình đã giới thiệu Code về Queue. Tiếp theo mình giới thiệu về Stack.
Stack là gì ?
- Trong khoa học máy tính, một ngăn xếp (còn gọi là bộ xếp chồng, tiếng Anh: stack) là một cấu trúc dữ liệu trừu tượng hoạt động theo nguyên lý "vào sau ra trước" (Last In First Out (LIFO.
Ngăn xếp - Stack
- Cụ thể:
Code Push (thêm phần tử vào Stack)

public void push(int x) // Cai phuong thuc (thua ke giao dien) them phan tu vao Stack
{
if (!this.isFull())
{
this.top++;
this.day[this.top] = x;
}
else
Console.WriteLine("\n\n\t Stack day !!!");
}

Code Pop (lấy phần tử khỏi Stack)

public void pop(ref int x) // Cai phuong thuc (thua ke giao dien) lay phan tu vao Stack
{
if (!this.isEmpty())
{
x = this.day[this.top];
top--;
}
else
Console.WriteLine("\n\n\t Stack rong !!!");
}

-------------------------------------------
Bài cài đầy đủ (copy and run ^_^) các bạn Download tại đây !
chúc các bạn học tập tốt !
Loading...
Chuyên mục: ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận