Bài tập Queue - Stack trong C, C# - Code Demo

Loading...
Ở bài này mình sẽ chia ra làm 2 phần để trình bày về Queue - Stack. Sau đó là Code dành cho các bạn tham khảo. Code cài theo lập trình hướng đối tượng
1. Giới thiệu:
  • Queue là gì?
Queue - Hàng đợi: là một cấu trúc dữ liệu dùng để chứa các đối tượng làm việc theo cơ chế FIFO (viết tắt từ tiếng Anh: First In First Out), nghĩa là "vào trước ra trước". Tham khảo trang wikipedia
Queue - Queue là gì ?

Đi vào code cụ thể:
Hàm push - Thêm phần tử vào Queue:
Code:

public void push(int x) // Cai phuong thuc (thua ke giao dien) them phan tu vao Queue
{
if (!this.isFull())
{
this.top++;
this.day[this.top] = x;
}
else
Console.WriteLine("\n\n\t Queue day !!!");
}

Queue = Vào trước ra trước:
Hàm pop - Lấy phần tử ra khỏi queue

public void pop(ref int x) // Cai phuong thuc (thua ke giao dien) lay phan tu Queue
{
x = this.day[0];
for (int i = 0; i < this.top; i++)
{
this.day[i] = this.day[i + 1];
}
this.top--;
}

------------------------
Bài Code hoàn chỉnh TẠI ĐÂY
Các bạn lấy Code hoàn chỉnh về tham khảo nhé!
- Stack mình sẽ gửi các bạn sau.
Chúc các bạn học tập tốt
Loading...
Chuyên mục: ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận