giải phương trình bậc 2 - JavaScript

Loading...
Giải phương trình bậc 2 - JavaScript
Đề bài yêu cầu: xây dựng ứng dụng giải phương trình bậc 2 bằng javascript lên trang web của bạn. tham khảo code (bài làm giải phương trình bậc 2, có tính nghiệm số phức)

demo:

a : b : c : x1= x2=
code tại đâynhững bài viết về code của mình chỉ mang ý ngĩa tham khảo. cũng có những bài mình code và có những bài bạn bè học chung mình code xem hệ pt bậc nhất 2 ẩn
Loading...
Chuyên mục: ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận