giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn (javascript)

Loading...
giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn ( code javascript)
Đề bài yêu cầu: xây dựng ứng dụng giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn bằng javascript lên trang web của bạn.

demo:

a1: b1: c1: a2: b2: c2: x = y =

code tại đây
những bài viết về code của mình chỉ mang ý ngĩa tham khảo. cũng có những bài mình code và có những bài bạn bè học chung mình code
Loading...
Chuyên mục: ,

4 nhận xét: